Publiceringsdatum: 27 mars 2019

Senast uppdaterad: onsdag 27 mars, 14.59

Nytt projekt om havslekande harr

Länsstyrelserna i Norr- och Västerbotten samarbetar i ett nytt projekt för att bevara och stärka den havslekande harren i Bottenviken och Norra Kvarken. Du som fiskar harr efter kusten kan vara med och bidra med kunskap till projektet.

Genom projektet hoppas vi kunna identifiera fler lekplatser och få mer kunskap om hur havsharren lever sitt liv. Vi kommer också att ta fram en beskrivning av de miljökrav som havsharren har för lek och uppväxt i kustområdet.

I projektet ingår även en studie av havsharrens genetik för att kartlägga hur utbytet sker mellan olika bestånd och hur släktskapet ser ut mellan harr som lever i havet och harr som lever i älvar. Med sådan kunskap kan förvaltningen av havsharren bli mer långsiktig och hållbar.

Hjälp oss att göra ett ännu bättre jobb!

För att få så bra resultat som möjligt önskar vi hjälp från dig som fiskar harr i kustområdet.

Vi är intresserade av information om kuststräckor där du regelbundet sett eller fångat harr. Platser med stora harrar sent på våren är av särskilt stort intresse eftersom det är en indikation på att det kan finnas lekområden i närheten.

Att identifiera så många lekplatser som möjligt kommer vara nyckeln till framgång i projektet. Om du har information som du tror kan hjälpa oss i vårat arbete, hör av dig!

Den världsunika havslekande harren

Fynden av lekområden i Bottenviken och Norra Kvarken är de enda kända observationerna i världen som bevisar att harren faktiskt leker i havsmiljö. Men kunskapen om den havslekande harren är mycket begränsad och det finns endast två kända lekplatser i havet. Men med tanke på mängden harr, i framförallt Norrbotten, bör det finnas betydligt fler än så.

Projektet finansieras av Havs- och vattenmyndigheten.

Kontakt