Publiceringsdatum: 27 februari 2019

Senast uppdaterad: onsdag 27 februari, 08.52

Halverad budget för naturvård i länet

Budgeten som röstades igenom av riksdagen i december innebär mindre pengar till naturvårdsarbete. I Västerbotten kommer det bland annat att påverka skötseln av skyddade områden och ersättning till markägare för områdesskydd.

Budgeten för 2019 innebär nästan en halvering av anslagen för skydd av och åtgärder för värdefull natur jämfört med föregående år. Den kraftigt minskade budgeten ger påtagliga konsekvenser för arbetet med naturskydd, skötsel av skyddad natur och hotade arter.

Konsekvenser av den nya budgeten:

  • Inga nya lokala naturvårdsprojekt (LONA) kommer att beviljas medel. Det betyder att det blir svårare för kommuner och föreningar att genomföra friluftslivs- och naturvårdsprojekt.
  • Länsstyrelsen och Skogsstyrelsens gemensamma satsning på Naturnära jobb, där myndigheterna skapat sysselsättning för långtidsarbetslösa och nyanlända, upphör.
  • Budgeten för inköp av skogsmark under 2019 är en tredjedel av det som fanns för markersättning 2018. Länsstyrelsen har fått pengar för att avsluta påbörjade processer där markägarna redan fått ersättning, men har betydligt mindre resurser för att påbörja nya reservatsbildningar.
  • Det finns mindre utrymme för insatser för att öka människors tillgänglighet till skyddade områden, för underhåll av vandringsleder och för åtgärder för hotade arter. Det betyder att underhållet av länets naturreservat och nationalparker försämras, samtidigt som insatserna för att stötta hotade arter minskar.

Stora neddragningar i Västerbotten

Idag finns en nationalpark och ungefär 370 naturreservat i Västerbotten. Anslaget för skydd av värdefull natur i Västerbotten är 2019 på 23 miljoner kronor (en minskning med nära 60 procent från 2018) och anslaget för åtgärder för värdefull natur är 24 miljoner kronor (en minskning med cirka 50 procent från 2018).

Läs mer om budgeten för naturvård 2019

Naturvårdsverkets pressmeddelandelänk till annan webbplats

Kontakt