Publiceringsdatum: 13 februari 2019

Möjlighet att söka bidrag för insatser inom etablering, integration och flyktingmottagning

Nu finns det möjlighet att söka bidrag för verksamhet som utförs inom etablering, integration och flyktingmottagning i Västerbotten.

Länsstyrelsen Västerbotten har i år totalt drygt 9 000 000 kronor att fördela till verksamhet som utförs inom ramen för tidiga insatser för asylsökande (TIA), flyktingguider/familjekontakter samt verksamhet som skapar beredskap och kapacitet inom flyktingmottagning.

Vilka bidrag finns att söka och vad är syftet med medlen?

Det finns medel inom tre områden;

  • 37 – Skapa beredskap och kapacitet inom flyktingmottagning och utveckla samverkan . Syftet är att underlätta etableringen i samhället.
  • 37a – Stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider/familjekontakter. Syftet är att underlätta etableringen i samhället, skapa nätverk, stödja språkinlärning eller ge socialt stöd till ensamkommande barn.
  • Tidiga insatser för asylsökande (TIA-medel). Öka kunskaper i svenska språket, kunskaper om det svenska samhället och den svenska arbetsmarknaden och/eller inom området hälsa, i syfte att motverka passivisering och främja en framtida etablering.

Vem kan söka bidragen?

  • 37 – kan sökas av kommuner/kommunalförbund.
  • 37a – kan sökas av kommuner. Ansökningar i samverkan med idéburen sektor prioriteras.
  • TIA-medel – kan sökas av ideella föreningar och trossamfund samt kommuner/kommunalförbund.

Sista ansökningsdag för TIA-medel är den 20 mars 2019. Ansökningar prövas efter sista ansökningsdag. Sista ansökningsdag för §37- och §37a-medel är den 10 maj 2019.

Mer information och ansöka om medel för etablering, integration och flyktingmottagninglänk till annan webbplats

Kontakt