Publiceringsdatum: 13 februari 2019

Senast uppdaterad: onsdag 13 februari, 10.03

Möjlighet att söka bidrag för insatser inom etablering, integration och flyktingmottagning

Nu finns det möjlighet att söka bidrag för verksamhet som utförs inom etablering, integration och flyktingmottagning i Västerbotten.

Länsstyrelsen Västerbotten har i år totalt drygt 9 000 000 kronor att fördela till verksamhet som utförs inom ramen för tidiga insatser för asylsökande (TIA), flyktingguider/familjekontakter samt verksamhet som skapar beredskap och kapacitet inom flyktingmottagning.

Vilka bidrag finns att söka och vad är syftet med medlen?

Det finns medel inom tre områden;

  • 37 – Skapa beredskap och kapacitet inom flyktingmottagning och utveckla samverkan . Syftet är att underlätta etableringen i samhället.
  • 37a – Stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider/familjekontakter. Syftet är att underlätta etableringen i samhället, skapa nätverk, stödja språkinlärning eller ge socialt stöd till ensamkommande barn.
  • Tidiga insatser för asylsökande (TIA-medel). Öka kunskaper i svenska språket, kunskaper om det svenska samhället och den svenska arbetsmarknaden och/eller inom området hälsa, i syfte att motverka passivisering och främja en framtida etablering.

Vem kan söka bidragen?

  • 37 – kan sökas av kommuner/kommunalförbund.
  • 37a – kan sökas av kommuner. Ansökningar i samverkan med idéburen sektor prioriteras.
  • TIA-medel – kan sökas av ideella föreningar och trossamfund samt kommuner/kommunalförbund.

Sista ansökningsdag för TIA-medel är den 20 mars 2019. Ansökningar prövas efter sista ansökningsdag. Sista ansökningsdag för §37- och §37a-medel är den 10 maj 2019.

Mer information och ansöka om medel för etablering, integration och flyktingmottagninglänk till annan webbplats

Kontakt