Publiceringsdatum: 17 januari 2019

Senast uppdaterad: torsdag 17 januari, 07.30

258 miljoner kronor till sanering av förorenade områden i Västerbotten

Vy över Blaikengruvan. Foto: Marklund Film AB 

Vy över Blaikengruvan. Foto: Marklund Film AB

Länsstyrelsen har fått bidrag från Naturvårdsverket för att sanera två av länets mest förorenade områden, Blaikengruvan i Sorsele och det före detta sågverket på Norrbyskär utanför Umeå.

Totalt handlar det om 258 miljoner kronor som kommer att fördelas. Saneringarna kommer att minska risker för negativa effekter för människa och miljö.

Omfattande sanering av Blaikengruvan

Länsstyrelsen har fått 178 miljoner kronor för att genomföra sanering vid Blaikengruvan. Saneringen beräknas pågå minst 5 år med start 2019.

– Vi har arbetat för att få till en lösning i frågan och ser positivt på att staten nu tar ansvar för efterbehandlingen. Det innebär att vi får möjlighet att efterbehandla ett mycket prioriterat förorenat område i länet, säger Magdalena Andersson, landshövding Västerbottens län.

Blaikengruvan gick i konkurs 2012 och fastigheten, som ligger i Sorsele kommun, ägs idag av ett konkursbo som håller på att avslutas.

– Den tidigare gruvdriften har medfört att stora mängder metaller lakar ut från gråbergsdeponi och dagbrott och det kommer att krävas en omfattande efterbehandling för att minska miljöriskerna för närliggande vattendrag, säger Robert Erixon, biträdande enhetschef vid Länsstyrelsens miljöenhet.

Konkursen har inneburit stora utmaningar och Länsstyrelsen har arbetat intensivt för att hitta en lösning. Saneringsarbetet är omfattande och det har krävts långsiktiga lösningar för både finansiering och fastighetsägande samt en bra organisation för att genomföra åtgärderna. Stödet från Naturvårdsverket är en viktig förutsättning för att SGU, Sveriges Geologiska Undersökning, ska kunna gå in som huvudman för att utföra hela efterbehandlingen. SGU har tidigare genomfört vissa förberedande åtgärder under 2018.

Sanering av Norrbyskärs före detta sågverk

Länsstyrelsen har fått 80 miljoner kronor för att sanera det före detta sågverket på Norrbyskär utanför Umeå. Saneringen beräknas pågå under åren 2020–2022.

– Sågverket är ett av länets mest prioriterade förorenade områden och vi ser mycket positivt på att det nu finns en tidplan och att saneringen förhoppningsvis kan påbörjas under 2020, säger Robert Erixon.

Umeå kommun är huvudman för att utföra saneringen. Innan arbetet kan påbörjas behöver kommunen söka tillstånd för vattenverksamhet från Mark- och miljödomstolen.

Norrbyskär sågverk var aktivt mellan 1895–1952 och har gett upphov till framförallt föroreningar av dioxin men även PAH:er (polyaromatiska kolväten) och tungmetaller. Saneringen kommer att omfatta flera områden på Norrbyskär där impregnerat virke hanterades.

Kontakt

Jonas Fagerman, projektledare Norrbyskär

Umeå kommun

Telefon 090-16 14 32

Tobias Berglin, projektledare Blaikengruvan

Sveriges geologiska undersökning, SGU