Publiceringsdatum: 17 december 2018

Senast uppdaterad: måndag 17 december, 16.02

Liten fladdermus gör långa flyttningar över havet

För första gången är det nu bevisat att den lilla fladdermusen trollpipistrell korsar Kvarken mellan Valsörarna i Finland och Holmöarna i Sverige på sina årstidsbundna flyttningar. Upptäckten gjordes nyligen med hjälp av automatiserad radiotelemetri.

I augusti fångades 24 trollpipistreller in på Valsörarna i Finland och 14 av dem försågs med sändare. En radiomottagare sattes upp på Holmögadd och nyligen fångade den upp signaler från några av individerna som flög förbi på sin höstvandring söderut.

– Det är fortfarande preliminära data, men det verkar inte ta mycket mer än en halvtimme för fladdermössen att korsa Kvarken. Det är två och en halv mil över öppet hav, säger Michael Schneider, som är ansvarig för fladdermusarbetet på Länsstyrelsen Västerbotten.

Undersökningarna har genomförts i Interreg Botnia-Atlantica projektet Kvarken Flada, som leds av Forststyrelsen i Vasa och drivs i samarbete med Länsstyrelsen Västerbotten och föreningen Ostrobothnia Australis.

En nyvaken trollpipistrell som blev väckt ur sin dagvila bakom en trädörr. Foto: Michael Schneider

Viktig kunskap om fladdermössens migration

– Samtliga fladdermöss i Sverige är fridlysta. Kunskapen om trollpipistrellens migration är viktig när vi ska bedöma hur djuren påverkas av olika exploateringar. Speciellt vindkraftverk kan ställa till med problem för olika arter av fladdermöss, säger Michael Schneider.

Metoden går ut på att fladdermöss fångas och förses med en liten radiosändare som sänder ut en individuellt kodad signal. Signalen registreras och fladdermusindividen känns igen av radiomottagarstationer som placerats ut längs den förmodade flyttrutten.

Sedan 2013 har man vid Valsörarnas biologiska station i Kvarkens ytterskärgård i Finland undersökt migrerande fladdermöss. Målsättningen har varit att utreda om trollpipistrellen flyttar över Kvarken till Sverige för att söka sig vidare till sina övervintringsplatser i Väst- och Mellaneuropa. Arten är mycket mobil och företar vandringar på uppemot 2000 kilometer varje höst och varje vår.

Allt fler fladdermusarter i Västerbotten

Den första obserbvationen av trollpipistrell i Västerbotten gjordes utanför Sävar i Umeå kommun sommaren 2011. Under senare år har den även rapporterats från Holmögadd, Stora Fjäderägg, Umeå, Hörnefors, Tavelsjö och kring Lantvallen i Robertsfors kommun.

Fladdermöss föredrar varmt klimat och klimatförändringarna bidrar till att antalet arter ökar i Västerbotten. Hittills har nio olika arter av fladdermöss påträffats i länet. Flest arter och högsta aktiviteten finns i kustlandet, medan det blir allt glesare med fladdermöss upp mot fjällen. Dagens intensivt brukade skogar hyser inte några större mängder av fladdermöss.

Mer om projektet Kvarken Flada:

kvarkenflada.orglänk till annan webbplats

Instagram: kvarkenflada2019länk till annan webbplats

Kontakt