Publiceringsdatum: 17 december 2018

Fjälltoppar, vildmark och hundratusen musslor - årets nya naturreservat i Västerbotten

Området Daevnie är en utökning av Marsfjällets naturreservat. Här finns flera fina vandringsleder, bland annat en som går längs Vojmån.

Under 2018 har Länsstyrelsen Västerbotten tagit 23 beslut om naturreservat. Det betyder att många fina naturområden bevaras för framtiden.

– Tack vare de senaste årens höga anslag har vi kunnat skydda värdefull natur på flera platser i Västerbotten. Att bevara variationsrik natur är helt avgörande för att arter och livsmiljöer ska finnas kvar i framtiden, säger Björn Jonsson, naturvårdsdirektör på Länsstyrelsen Västerbotten.

Till största delen statlig mark som skyddats

Stora områden med skog, myrar, sötvatten och havsområden har skyddats som naturreservat. Åtta av områdena är utökningar av redan befintliga reservat.

Det är till största delen statlig mark som skyddats. En stor andel av de nya naturreservaten kommer från en uppgörelse om skydd av fjällnära områden på Statens fastighetsverks marker.

Dessutom har vi gjort särskild satsning på att bilda naturreservat av fjällnära domänreservat under 2018. Domänreservaten bildades i slutet av 1980-talet och Länsstyrelsen har under en längre tid haft i uppdrag att ombilda dem. En ytterligare inriktning har varit att bevara några av länets mest värdefulla vattendrag.

Fem nya naturreservat värda ett besök

Storslagen utsikt i Blaikens naturreservat. I bergens sluttningar växter riktiga trollskogar. På vintern är det lätt att ta sig in i området via någon av skoterlederna.

Blaiken, Storumans och Sorsele kommuner

Blaiken är en storslagen vildmark mellan fjäll och skog. I det här vackra landskapet kan du vandra i dagar och kanske fiska vid någon av de många småsjöarna. På vintern är det lätt att ta sig in i området via någon av skoterlederna. Här vandrar stora älgar och har du tur kanske du ser en skymt av järv eller lo.

Naturreservatet är vidsträckt, lika stort som 30 000 fotbollsplaner, och sträcker sig österut från fjällkedjans kant. Från reservatets högsta del, lågfjället Lillblaiken, är utsikten milsvid åt alla väderstreck.

Läs mer om Blaiken

Utsikt från toppen av Bergsjöberget.

Bergsjöberget, Nordmalings kommun

Bergsjöberget är ett fint utflyktsmål. Stigar leder upp till bergets topp från både norr och söder. Uppe på toppen finns en liten raststuga och en grillplats. På hällmarkerna har du fin utsikt över Bergsjön.

Bergsjöberget är ett så kallat kalottberg. Det är ett berg med skogsklädd topp och kalspolade hällar på sluttningarna. Det beror på att berget delvis legat nedanför högsta kustlinjen. När inlandsisen smälte stack toppen upp som en ö ovanför havsytan. Havets vågor spolade bort jorden på sidorna. På bergets topp kunde jordlagret ligga kvar vilket gör att det idag kan växa skog där.

Läs mer om Bergsjöberget

Dainanäs är statligt byggnadsminne och ligger i en vacker kulturmiljö. En av stugorna kommer att öppnas för besökare.

Dainan, Vilhelmina kommun

Dainans naturreservat är ett stort område med gamla naturskogar där många ovanliga arter trivs. Det främsta besöksmålet är byggnadsminnet Dainanäs. De knuttimrade stugorna med kringbyggnader ligger mycket vackert omgivna av gamla slåtterängar. En av stugorna kommer att öppnas som rast- och övernattningsstuga för besökare. Från vändplanen i områdets sydvästra hörn finns planer på att anlägga en stig runt sjön Stor-Dainan och upp till Dainanäs så det blir lättare att ta sig dit.

Läs mer om Dainan

Flodpärlmusslor i Baksjöbäcken.

Baksjöbäcken, Åsele kommun

Baksjöbäcken är hem för över hundratusen flodpärlmusslor. Den starkt hotade musslan har mycket höga krav på sin livsmiljö. Att de trivs i Baksjöbäcken visar att det är ett rent och biologiskt väl fungerande vattendrag med goda förutsättningar även för andra arter. Därför har bäcken skyddats som ett av länets första vattenreservat.

I reservatet finns flera helt naturliga och opåverkade bäcksträckor där 200 år gamla musslor gömmer sig. I andra delar av bäcken finns spår av gamla timmerrännor från flottningsepoken. Vid Stor-Baksjön finns en grillplats. Ta med dig fiskespöt, kanske lyckas du fånga någon av bäckens storvuxna öringar.

Läs mer om Baksjöbäcken

Daevnie (utökning av Marsfjällets naturreservat), Vilhelmina kommun

Marsfjällets naturreservat har utökats med fjällmassivet Daevnie. Här kan du vandra, åka skidor, köra skoter på lederna, fiska i Vojmån eller kanske ta en paddeltur. Daevnieområdet är av stor betydelse för renskötseln det är därför mycket viktigt att visa hänsyn när du vistas i området.

Välkommen ut i naturen!

Som besökare har du stor frihet i ett naturreservat. Jakt, fiske, bärplockning, eldning, tältning och skoterkörning är som regel tillåtet. Organiserade friluftslivsaktiviteter och kommersiell turistverksamhet brukar också tillåtas i naturreservaten.

Stor nationell satsning på värdefull natur

De senaste åren har regeringen satsat stort på skydd och åtgärder för värdefull natur. Under 2016, 2017 och 2018 har anslagen från Naturvårdsverket till Länsstyrelsen varit historiskt höga.

Extraresurserna har bland annat gått till att ersätta markägare för nya naturreservat samt till naturum, friluftsliv, statliga ledsystemet, åtgärder för hotade arter och skötsel av naturreservat och nationalparker.

Mer information

Alla beslut om naturreservat i Västerbotten 2018 (PDF)PDF

Kontakt