Publiceringsdatum: 14 december 2018

Senast uppdaterad: fredag 14 december, 09.00

Börja prata om mäns våld mot kvinnor!

Kampanjen Bry dig riktar sig till alla som finns runt våldsutövare och våldsutsatta. I år syns den tidigare MMA-utövaren Tor Troéng i filmer och affischer.

– Det är livsviktigt att män reagerar och agerar på tidiga tecken på kontroll och våld som de ser hos män i sin omgivning, säger han.

Kampanjen Bry dig är ett samarbete mellan Västerbottens läns landsting, Umeå kommun, Länsstyrelsen Västerbotten, Skellefteå kommun, Centrum mot våld Umeå och Centrum mot våld Skellefteå. Syftet är att uppmana till engagemang, öppna upp för dialog och visa att det går att göra skillnad genom att agera på tidiga tecken som kontroll och hot.

– Genom att visa vad våld är hoppas vi att fler ska engagera sig i det förebyggande arbetet för att mäns våld mot kvinnor ska upphöra, säger Sara Moberg, utvecklingsledare på Länsstyrelsen Västerbotten.

Bry dig-kampanjen består av en kortfilm som lanseras på bio och på webben, i samband med hockeymatcher samt utomhusaffischer på flera orter i Västerbotten. I år medverkar MMA-profilen Tor Troéng. Att låta en MMA-profil som Tor Troéng stå i fokus för kampanjen är ett sätt att nå ut bredare till målgrupper som rör sig bland annat i just idrottssammanhang.

– Det känns bra att hjälpa till att sprida ett sådant här budskap. Det är livsviktigt att män reagerar och agerar på tidiga tecken på kontroll och våld som de ser hos män i sin omgivning, säger Tor Troéng.

I kampanjen ser vi Troéng i MMA-miljö. Han beskriver vad som först verkar vara en fight mellan två idrottare i en MMA-bur, men vi förstår snart att det han pratar om inte alls är en match utan våld i en relation. Filmen slutar med ett tydligt budskap: Lär dig känna igen tecknen och agera.

– Det är en oerhört liten del av de kränkningar och det våld som kvinnor utsätts för som faktiskt anmäls. Med den här satsningen vill vi fokusera på̊ allas ansvar och möjlighet att agera och göra skillnad, säger Linda Gustafsson, jämställdhetsstrateg på Umeå kommun.

På kampanjsidan brydig.nulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster har aktörerna samlat tecken att vara uppmärksam på både vad gäller våldsutövare och våldsutsatta. Där finns även tips på var en kan få stöd i Västerbotten.

- Att bli utsatt för våld får konsekvenser för hälsan på både kort och lång sikt, genom att uppmärksamma och agera på tidiga tecken på våld kan samhällets aktörer också komma in med stöd och hjälp i tidigare skeden, säger Maria Stefansson, hälsoutvecklare på Västerbottens läns landsting.

 

Mer information

Sara Moberg

Utvecklingsledare i arbetet mot mäns våld mot kvinnor

Länsstyrelsen i Västerbottens län

sara.moberg@lansstyrelsen.se / 010 – 225 43 25

 

Maria Stefansson

Hälsoutvecklare Våld i nära relation

Västerbottens läns landsting

maria.stefansson@vll.se / 070-329 92 11

 

Annika Dalén

Utredare jämställdhet

Umeå kommun

annika.dalen@umea.se / 090-16 58 91

 

Åsa Lööv Wesslund

Centrum mot våld / Skellefteå Skellefteå kommun

asa.loovwesslund@skelleftea.se / 070-526 80 16

Kontakt