Publiceringsdatum: 13 december 2018

Senast uppdaterad: torsdag 13 december, 16.53

Allvarlig situation för laxen i Vindelälven

Antalet laxungar i Vindelälven har minskat drastiskt de senaste tre åren. Siffrorna är nu på samma nivå som de sämsta åren i början på 90-talet, då situationen ansågs katastrofal.

Laxungarna har minskat snabbt och många vuxna laxar dör på sin väg tillbaka till Vindelälven för lek. Symptomen påminner om sjukdomen M74, men vi kan inte se någon direkt utlösande faktor. Allt tyder på att flera samverkande faktorer orsakar laxdöden. Brist på ämnet tiamin (vitamin B1), som är central för laxens immunförsvar, är en avgörande faktor.

Många honor som dör

Döda laxar har hittats framförallt i de nedre delarna i Umeälven, där fiskarna passerar på sin väg till Vindelälven. Dödligheten verkar vara större hos fiskar som kommer under första delen av säsongen. Det är till stor del honor, vars rom som kläcks under våren styr hur många laxyngel det sedan kan bli.

Våra undersökningar visar även en kraftig minskning av antalet laxungar i några andra vattendrag. Det kan tyda på att det inte bara är Vindelälven som drabbats av försämrad fiskhälsa med minskat antal laxungar som följd.

Vad gör vi nu?

Länsstyrelsen går nu igenom alla undersökningar som gjorts i Vindelälven för att skapa ett underlag för 2019 års åtgärder. Det görs i samarbete med Havs- och vattenmyndigheten (HaV) och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). En trolig åtgärd är begränsningar i laxfisket efter kusten samt i Ume- och Vindelälven

Vi har även inlett ett långsiktigt arbete för att kunna förvalta laxen i Vindelälven på ett mer strukturerat sätt. Arbetet kommer att ske i nära samarbete med berörda parter, till exempel fiskerättsägare, fiskare, forskare och myndigheter. Målet är att ta fram en förvaltningsplan för lax- och havsöring som omfattar hela sträckan från kustområdet och upp i Vindelälven. Det är ett omfattande arbete som kommer att vara klart först om några år.

Kontakt