Publiceringsdatum: 10 december 2018

Ansökan om tillstånd till fortsatt och utvidgad bergtäkt på fastigheten Brinken 2:2 i Norsjö kommun

Det är möjligt att ta del av och yttra sig över följande:

Norsjöfrakt AB:s miljökonsekvensbeskrivning och ansökan om tillstånd till fortsatt och utvidgad bergtäkt på fastigheten Brinken 2:2 i Norsjö kommun. Handlingarna i ärendet finns tillgängliga på kommunkansliet i Norsjö kommun och Länsstyrelsen.

Ärendebeteckning 551-6551-2018

Sista datum för yttrande den 10 januari 2019.

Kontakt