Publiceringsdatum: 13 november 2018

Senast uppdaterad: tisdag 13 november, 13.35

Statligt stöd till nya bostäder

26 nya lägenheter kommer att byggas Vännäs och Skellefteå med hjälp av statligt investeringsstöd för hyres- och studentbostäder.

Neil Fastigheter AB beviljats statligt stöd för ombyggnation av lokal till hyresbostäder i Skellefteå. Projektet omfattar 4 hyresbostäder. Totalt uppgår det statliga stödet för projektet till 1,3 miljoner kronor.

Vännäs Fastigheter AB beviljades i juli statligt stöd med knappt 1,2 miljoner kronor för ombyggnation till 6 hyresbostäder. I september beviljades Vännäs Fastigheter AB statligt stöd om 3,8 miljoner för nybyggnation av 16 hyresbostäder beläget på gamla festplatsen centralt i Vännäs.

Länsstyrelsen har möjlighet att bevilja statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande. Investeringsstödet är en av de åtgärder som regeringen beslutat om för att få en helhetslösning på bostadsbristen. Stödet ska främja byggandet av små, klimatsmarta hyresrätter med rimliga hyror.  

Statligt stöd kan även lämnas för att i bostadsområden med socioekonomiska utmaningar tillhandhålla hyresbostäder med rabatterad hyra i renoverade och energieffektiviserade flerbostadshus.

Kontakt