Publiceringsdatum: 13 november 2018

Senast uppdaterad: tisdag 13 november, 09.41

Hur kan länets friluftsliv utvecklas?

Länsstyrelsen Västerbotten samlar kommuner, organisationer, föreningar och företagare till en konferens om länets friluftsliv.

– I Västerbotten finns stor potential att utveckla friluftslivet. Vi har en fantastisk natur och många engagerade företag, föreningar och kommuner, säger Mikael Pettersson, friluftslivssamordnare på Länsstyrelsen Västerbotten.

Konferensen Mötesplats friluftsliv spänner över en stor bredd av områden. Allt från stadsplanering och positiva hälsoeffekter av friluftsliv till hur natur kan göras mer tillgänglig för naturovana och besökare från andra länder.

Tid och plats

Torsdag 15 november 9.00–16.15. Lycksele, Hotell Lappland.

Program

Program Mötesplats friluftslivlänk till annan webbplats

Huvudtalare

  • Landshövding Magdalena Andersson
  • Josefin och Petter Lämås, Umeå friluftsguide
  • Kajsa Mickelsson, Folkhälsomyndigheten
  • Jerry Engström, Friluftsbyn, Höga kusten

Bakgrund: mål för utveckling av friluftslivet

Sveriges riksdag antog 2012 nationella mål för utveckling av friluftslivet. I Västerbotten finns sedan 2016 en friluftssamordnare som arbetar med regional utveckling av friluftslivet. En viktig uppgift är att stötta kommunernas arbete med friluftsliv.

 

Kontakt