Publiceringsdatum: 26 oktober 2018

Senast uppdaterad: fredag 26 oktober, 15.43

Hur skapar vi tillsammans ett samhälle för alla? - dialog om judarnas situation i Umeå

Efter att ha mottagit ett flertal hot beslutade judiska föreningen i Umeå i början av 2017 att säga upp sin lokal. Kort därefter förvärrades situationen och föreningen tvingades lägga ner sin verksamhet.

Situationen för judarna i Umeå är allvarlig och mot den bakgrunden har landshövding Magdalena Andersson tagit initiativ till ett dialogtillfälle där representanter för judiska församlingen, judiska centralrådet, Svenska Kyrkan, och Umeå kommun samtalar om hur aktörerna kan skapa ett samhälle för alla.

Syftet med eftermiddagen är att skapa utrymme för dialog och öka förståelsen för den judiska befolkningens situation i Sverige, Västerbotten och Umeå.

Initiativet kommer från landshövding Magdalena Andersson efter samråd med representanter för den judiska församlingen i Umeå. Länsstyrelsen har, via regleringsbrevet, i uppdrag från regeringen att arbeta för att förbättra de nationella minoriteternas situation.

Svante Weyler, förläggare författare och journalist deltar och han kommer att presentera ny uppdaterad kunskap om judarnas situation i Sverige och Umeå.

Dialogen inleds med pressträff klockan 14.00-14.45 (inklusive enskilda intervjuer)
Där deltar landshövding Magdalena Andersson, Svante Weyler, samt Aron Verständig, judiska centralrådet, samt Carinne
Sjöberg, före detta judiska föreningen i Umeå.

Dag: tisdag den 30 oktober

Plats: Länsresidenset, Umeå

Media hälsas välkomna!

Jörgen Boman
Kommunikationschef
010-225 42 01
070-669 00 10
jorgen.boman@lansstyrelsen.se 

Kontakt