Publiceringsdatum: 15 oktober 2018

Senast uppdaterad: måndag 15 oktober, 08.08

Bra år för fjällrävarna i Västerbotten

Fjällräv i Vindelfjällens naturreservat.

Enligt årets inventering har hela 19 fjällrävskullar fötts i länet. Totalt har över 100 kullar registrerats i Sverige och Norge. Detta trots att 2018 inte blev ett så bra lämmelår som man hoppats.

– I projektet Felles Fjellräv görs många insatser för att rädda den strakt hotade fjällräven. Genom stödutfodring kring lyorna hjälper vi fjällräven att klara år utan lämlar. Det gör att valparna har större chans att överleva, berättar Malin König, ansvarig för åtgärdsprogram för hotade arter på Länsstyrelsen Västerbotten.

En ytterligare positiv nyhet är att inga nya fall av rävskabb förekommit under 2018. Rävskabb har varit ett problem tidigare år, men med hjälp av medicinering lyckades Länsstyrelsen bota de drabbade fjällrävarna.

Framtiden ser ljus ut

– Det finns indikationer på att nästa år kan bli ett bra lämmelår. Det går inte att säga att säga säkert men vi hoppas på det. Ett lämmelår innebär mycket mat och bra förutsättningar för fler individer att överleva, säger Malin König.

Om Felles Fjellrev

Arbetet med att förbättra fjällrävens möjligheter att överleva i våra fjäll pågår sedan många år i Jämtlands och Västerbottens län samt i angränsande fylken i Trøndelag och Nordland i Norge. Arbetet genomförs inom ramen för projektet Felles Fjellrevlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sedan januari 2017 sker stödinsatser för Skandinaviens fjällrävar också i Norrbotten och angränsande fjällområden i Norge och norra Finland – i systerprojektet Felles Fjellrev Nord (Arctic Fox Together).

De båda projekten samarbetar för fjällrävens bästa och möjliggörs tack vare omfattande ekonomiskt stöd från Interreg och EU.

Kontakt