Publiceringsdatum: 2 oktober 2018

Senast uppdaterad: onsdag 3 oktober, 12.48

Klimatförändringarnas påverkan på havet undersöks i nytt projekt

Länsstyrelsen Västerbotten deltar i ett nytt projekt tillsammans med finska samarbetspartners för att ta fram kunskap om klimatförändringarnas effekter på undervattensnaturen.

Uppvärmningen av klimatet orsakar bland annat förändringar i havets salthalt, temperatur och vattennivå. Det är viktigt med bra kunskap om hur havet kommer att påverkas i framtiden, till exempel för myndigheternas miljöarbete och samhällsplanering. ECOnnects grundläggande målsättning är att ta fram nya beslutsunderlag för att bättre kunna hantera anpassningen till ett förändrat klimat.

Projektet använder aktuell information om klimatförändringens effekter i kombination med ledande marinbiologisk expertis för att uppskatta hur framtidens undervattensmiljöer kan komma att se ut och fungera. Projektet analyserar också hur förändringarna påverkar arter och naturtyper, och vilka effekterna kan bli för alla som nyttjar kusten och havet.

Projektet pågår under tre år och leds av Forststyrelsen i Finland. Länsstyrelserna i Västerbotten och Västernorrland deltar från svensk sida. Från finsk sida deltar också NTM-Centralen i Södra Österbotten.

ECOnnect finansieras av EU genom Interreg-programmet Botnia-Atlantica. Havs och vattenmyndigheten bidrar med svensk medfinansiering till projektet.

Kontakt