Publiceringsdatum: 14 september 2018

Senast uppdaterad: fredag 14 september, 11.00

Ny prognos för resultat i riksdagsvalet på söndag

Högt valdeltagande, fler förtidsröster och fler som personröstat gör att ett slutgiltigt valresultat inte kan presenteras idag, fredag den 14 september. Ny prognos är att resultatet blir klart på söndag.

I måndags startade länsstyrelserna sin slutliga röstsammanräkning. Prognosen var då att den slutgiltiga rösträkningen skulle vara färdig idag, fredag den 14 september, och att det då skulle gå att fastställa fördelningen av mandat mellan partierna och vilka ledamöter och ersättare som tar plats i riksdagen. Att den slutliga sammanräkningen av riksdagsrösterna tar tid beror på flera faktorer.

  • Högt valdeltagande

  • Fler väljare har valt att förtidsrösta, och fler har också valt att förtidsrösta tätt inpå valdagen. Antalet sena förtidsröster har ökat markant jämfört med tidigare val. Länsstyrelsen får i och med det kortare tid på sig för den slutliga rösträkningen.

  • Fler väljare har personröstat vid förtidsröstning. Att hantera personnamn på valsedlar tar längre tid att hantera än de utan personnamn.

  • Antalet valsedlar som kommer från andra valkretsar har ökat. Det innebär extra administration eftersom man då måste kontrollera om kandidaterna är anmälda och kandiderar i det aktuella valområdet.

Länsstyrelsen Västerbotten är i slutskedet av röstsammanräkningen och jobbar på för fullt.

Du kan följa den slutliga rösträkningen på val.selänk till annan webbplats. Observera att siffrorna kan komma att ändras under räkningens gång.

Kontakt