Publiceringsdatum: 11 september 2018

Senast uppdaterad: tisdag 11 september, 14.10

Åsa Wikström och Jesper Aasa SKAPA-prisets vinnare i Västerbotten 2018

Uppfinningar som kan utvecklas till innovationer är nyckeln till Sveriges välstånd. Stiftelsen SKAPA har instiftat ett innovationspris, ett sätt att uppmuntra idérika människor. Årets SKAPA-prisvinnare är Åsa Wikström med innovationen On-rails. Karl Jesper Aasa med innovationen TpR – Träning på Recept är vinnare i kategorin SKAPA-priset unga innovatörer.

SKAPA är en stiftelse som bildades till minne av Alfred Nobel 1985 och delade ut sitt första pris 1986. Bakom stiftelsen står Stockholmsmässan och Svenska Uppfinnareföreningen med stöd av Almi Företagspartner AB, VINNOVA, Stiftelsen Agne Johanssons Minnesfond och Patent- och registreringsverket.

De två vinnarna av SKAPA-priset i Västerbotten presenterades vid en ceremoni på länsresidenset. Åsa och Jesper går nu vidare till en nationell jury och den nationella prisutdelningen sker på SKAPA Innovationsgala den 8 november 2018 i Stockholm SKAPA-priset.

SKAPA-priset

Åsa Wikström med innovationen On-rails

Motivering:

Åsa Wikström med innovationen ”On-rails” är vinnare av årets SKAPA-pris i Västerbotten. ”On-rails”, en lasthållare för bilar som bland annat kan användas till skidor och stavar, svarar på behov inom en ökande marknad för produkter inom sport och fritid. Det ligger rätt i tiden att presentera sätt som effektiviserar aktiviteter inom just sport och fritid. ”On-rails” är en hållbar lösning med ett universellt fäste. Dessutom sparar det energi och drivmedel då det enkelt monteras loss efter användning.

Innovationen har stor kommersiell potential och ”går som på räls”. Kunder nationellt som internationellt efterfrågar ”On-rails” och Åsa Wikström med sitt team har levererat bland annat till SM-veckan i Skellefteå.

SKAPA-priset unga innovatörer

Karl Jesper Aasa med innovationen TpR – Träning på Recept

Motivering:

En stark hälso-trend är att rikta in sig på hållbarhet och individanpassade lösningar. Denna trend råder även inom vården, där allt fler får recept på fysisk aktivitet. Träning ses som ett utmärkt läkemedel, både för att förebygga och behandla. Detta har vinnaren tagit fasta på i sin innovation TpR – Träning på Recept, som kan beskrivas som diagnosspecifik träning i hemmet med läkare och fysioterapeuter. TpR erbjuds genom olika träningsprogram som patienten tar del av i hemmet genom en streaming-tjänst.

SKAPA-priset för unga innovatörer i Västerbotten går till Karl Jesper Aasa för en innovation där FYSS-Rekommendationer kombinerats med digital teknik. TpR svarar mot dagens behov av flexibel vård och är en hållbar lösning som kan tillämpas oberoende av patientens hemadress.


Kontakt