Publiceringsdatum: 5 september 2018

Senast uppdaterad: onsdag 5 september, 14.26

Länsstyrelsen har fått ett nytt regeringsuppdrag inom folkhälsa

Länsstyrelsen har fått ett nytt regeringsuppdrag inom folkhälsa

Regeringsbeslutet innebär att Länsstyrelsen i Västerbotten och Länsstyrelsen i Stockholm får i uppdrag att ta fram en plan för var sitt pilotprojekt. Syftet är att utveckla metoder och arbetssätt för samordning av stärkt regionalt folkhälsoarbete

Regeringens val av länsstyrelser baseras på geografisk spridning, etablerat samarbete med akademin, samt ett redan pågående internt arbete i linje med mål och syfte för pilotprojektet.

Uppdraget ska genomföras utifrån folkhälsopolitikens åtta målområden; 1) det tidiga livets villkor, 2) kunskaper, kompetenser och utbildning, 3) arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö, 4) inkomster och försörjningsmöjligheter, 5) boende och närmiljö, 6) levnadsvanor, 7) kontroll, inflytande och delaktighet samt 8) en jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård.

- Vi är glada över att ha fått regeringens förtroende. Västerbotten har en stolt tradition av att jobba med folkhälsofrågor. Vi har ett mycket starkt universitet med relevant forskning, och ett universitetssjukhus som rankas som landets bästa. Västerbotten ligger också i framkant när det gäller glesbygdsmedicin, säger Magdalena Andersson, landshövding i Västerbotten.

 

Kontakt