Publiceringsdatum: 4 september 2018

Senast uppdaterad: tisdag 4 september, 15.25

Förfalskade samtycken polisanmälda

Någon eller några har förfalskat andra personers underskrifter och lämnat in samtycken till kandidatur för ett parti som kandiderar till Sveriges riksdag.  Detta har skett i flera län runt om i landet.

Länsstyrelsen Västerbotten har fått in två samtycken för det aktuella partiet som visat sig vara förfalskade. Länsstyrelsen har polisanmält det inträffade

Valmyndigheten har uppmanat samtliga länsstyrelser att kontrollera samtyckena för det aktuella partiet. Kontrollerna har skett genom att länsstyrelser har kontaktat de personer vars samtycken de har fått in för det aktuella partiet för att säkerställa att samtycken verkligen kommer från de personerna. I dessa kontroller har ett flertal förfalskningar upptäckts.

Kontakt