Publiceringsdatum: 25 juni 2018

Senast uppdaterad: måndag 25 juni, 13.05

Allt färre kommuner i länet lider av bostadsbrist

Läget på bostadsmarknaden i Västerbottens län ser efter ett par besvärande år ser ut att ta en ny vändning. Flera kommuner är positiva och spår en balanserad bostadsmarknad i den egna kommunen som helhet.

Utmaningar i centralorterna
I årets bostadsmarknadsanalys för Västerbottens län framgår det att underskottet av bostäder i kommunerna förväntas sjunka de kommande åren och istället väntar en trend där fler kommuner kommer ha en balanserad bostadsmarknad eller till och med ett överskott av bostäder. Den stora utmaningen som väntar är att möta invånarnas behov och efterfrågan i just centralorterna, där underskottet av bostäder ofta fortsätter att vara ett problem.

Stort behov av hyresrätter
Bostadsbyggandet i länet fortsätter, varav de flesta av bostäder tillkommer i flerbostadshus. Fördelningen av byggandet är dock ojämn och tillfaller i regel länets kustkommuner där befolkningstillväxten är som mest påtaglig. Ett undantag är Storumans kommun där det planeras, för Storumans del, ovanligt många bostäder.

Det är framförallt mindre och mellanstora hyresrätter det finns störst behov av att bygga flera av, menar länets kommuner. Dessa är en förutsättning för att mindre köpstarka samhällsgrupper som unga, studenter, nyanlända och äldre, lättare ska få tillgång till bostad.

- Främst väntas produktionen av bostäder ske i Umeå, Skellefteå och Vännäs kommuner, där också befolkningstillväxten är som starkast. Men det byggs i nästan alla kommuner i länet och störst behov är det av hyresrätter. Länsstyrelsen kan underlätta för produktion av hyresbostäder, studentbostäder och bostäder för äldre genom en ansökan om stöd som täcker en del av byggkostnaden, säger Simon Rasmussen, handläggare vid Länsstyrelsen Västerbotten

Läs mer om stöd till bostäder här: https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/stat-och-kommun/samhallsbyggnad/boende/stod-till-bostader.htmllänk till annan webbplats

 

Kontakt