Publiceringsdatum: 21 juni 2018

Senast uppdaterad: torsdag 21 juni, 11.25

Staten efterbehandlar Blaikengruvan

Riksdagen har beslutat att staten ska bekosta sanering av Blaikengruvan och att fastigheten ska övertas av staten.

- Vi har arbetat för att få till en lösning i frågan och ser positivt på att staten nu tar ansvar för fastigheten och efterbehandlingen. Det innebär att vi får möjlighet att efterbehandla ett mycket prioriterat förorenat område i länet, säger Magdalena Andersson, landshövding i Västerbotten.

Blaikengruvan gick i konkurs 2012 och fastigheten, som ligger i Sorsele kommun, ägs idag av ett konkursbo som håller på att avslutas. Kostnaderna för att efterbehandla Blaikengruvan har uppskattats till 200–300 miljoner kronor.

-Den tidigare gruvdriften har medfört att stora mängder metaller lakar ut från gråbergsdeponi och dagbrott och det kommer att krävas en omfattande efterbehandling för att minska riskerna, säger Johanna Melin, handläggare vid Länsstyrelsen miljöenhet.

Konkursen har inneburit stora utmaningar och Länsstyrelsen har arbetat aktivt för att hitta en lösning. För att minska miljöriskerna kommer det att krävas omfattande åtgärder som kommer att pågå under många år framöver. Det har därför krävts långsiktiga lösningar för både finansiering och fastighetsägande samt en bra organisation där någon aktör tar på sig ansvaret för att genomföra själva åtgärderna.

Beslutet innebär också att en viktig förutsättning finns på plats för att SGU, Sveriges Geologiska Undersökning, ska kunna gå in som huvudman för att utföra hela efterbehandlingen.

SGU har tidigare i år åtagit sig att genomföra vissa förberedande åtgärder under 2018.

- De förberedande arbeten som kan utföras 2018 är dikning för att avleda rent vatten så att belastningen på vattenreningsanläggningen minskar. Vi hoppas kunna komma igång med det arbetet i början av augusti, säger Tobias Berglin, projektledare på SGU

Länsstyrelsen har tidigare ansökt hos Naturvårdsverket om totalt 200 miljoner kronor för efterbehandlingen och har beviljats 26 miljoner kronor för att påbörja åtgärder.

Kontakt