Publiceringsdatum: 20 juni 2018

Senast uppdaterad: onsdag 20 juni, 11.19

Statligt stöd till nya hyresrätter i Umeå och Vännäs

36 nya hyresrätter kommer att byggas i Umeå och Skellefteå med hjälp av statligt investeringsstöd för hyres- och studentbostäder.

Länsstyrelsen har möjlighet att bevilja statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande. Investeringsstödet är en av de åtgärder som regeringen beslutat om för att få en helhetslösning på bostadsbristen. Stödet ska främja byggandet av små, klimatsmarta hyresrätter med rimliga hyror.

Länsstyrelsen har också möjlighet att lämna stöd för att anordna och tillhandahålla bostäder för äldre personer. Syftet med stödet är att främja en ökning av antalet bostäder för äldre.

Statligt stöd kan även lämnas för att i bostadsområden med socioekonomiska utmaningar tillhandhålla hyresbostäder med rabatterad hyra i renoverade och energieffektiviserade flerbostadshus. Länsstyrelsen har fattat två nya beslut som innebär stöd till nya bostäder i länet. Besluten kan sammanfattas så här:

  • Prinslogen AB beviljas stöd med knappt 7,4 miljoner kronor för tillbyggnad av 18 hyresbostäder. Det nya boendet som är beläget på Väst på stan i Umeå beräknas vara färdigställd under våren 2019.
  • Älvdala Fastigheter AB beviljats statligt stöd för nybyggnation av hyresbostäder i Vännäs. Projektet omfattar 18 kooperativa hyresbostäder. Totalt uppgår det statliga stödet för projektet till 7,7 miljoner kronor.

 

Kontakt