Publiceringsdatum: 7 maj 2018

Senast uppdaterad: måndag 28 maj, 09.40

Hotad sparv ska räddas

Från och med 2018 arbetar Länsstyrelsen Västerbotten för att rädda den hotade ortolansparven. Fågeln lever i jordbrukslandskapet och minskar kraftigt i antal. Om ingenting görs riskerar den att försvinna helt.

Ortolansparven har minskat med nästan 90 procent i Sverige sedan 70-talet. I dag finns de flesta häckande fåglarna i Västerbotten och Norrbotten. Minskningen går mycket snabbt. Bara sedan 2009 har antalet häckande par i Västerbotten minskat från 2 800 till 1 800.

Livsmiljöerna försvinner

Den största orsaken till minskningen tros vara att ortolansparvens livsmiljöer växer igen och försvinner. Ortolansparven behöver fristående lövträd vid åkrar där hanarna kan sjunga, uppvuxet gräs där de bygger sina bon och bar jord där de hittar mat.

– Tyvärr är den stora trenden att fåglar som tidigare varit vanliga i jordbrukslandskapet nu minskar kraftigt. Men det finns saker vi kan göra för att hjälpa både ortolansparven och andra fåglar, säger Malin König, ansvarig för åtgärdsprogram för hotade arter på Länsstyrelsen Västerbotten.

Flera insatser 2018

För att hjälpa ortolansparven kommer Länsstyrelsen Västerbotten i samarbete med Stiftelsen Naturvård vid Nedre Umeälven att göra flera insatser under 2018. Syftet är att återskapa miljöer där ortolansparven kan leva. Det handlar främst om gräsbränningar på åkerholmar under våren och framröjning av lövträd under sensommaren och hösten.

Informationsträff för lantbrukare – media hälsas välkomna att delta

Länsstyrelsen Västerbotten arbetar också med riktad information till lantbrukare. Med enklare åtgärder kan man göra mycket för att förbättra förutsättningarna för att ortolansparven.

Den 5 juni ordnas en ortolanvandring för lantbrukare på Degernässlätten. Vandringen leds av Petter Haldén, författare bakom åtgärdsprogrammet för ortolansparven.

Anmäl deltagande till Malin König.

Kontakt