Publiceringsdatum: 3 april 2018

Senast uppdaterad: måndag 28 maj, 09.48

Nu får fjällederna nya och bättre skyltar

Länsstyrelsen Västerbotten slutför nu det stora arbetet med att byta ut alla skyltar på de statliga fjällederna. Det ska öka säkerheten och tydligheten för besökarna i fjällen.

Skyltningen längs det statliga ledsystemet i fjällen har länge varit i behov av upprustning. Vägvisnings- och platsnamnsskyltar har varit slitna och sett olika ut längs fjällkedjan.

– Nu får vi äntligen en enhetlig skyltning längs hela fjällkedjan, över länsgränserna. Det gör fjällturen enklare och säkrare för besökare, säger Björn Jonsson, naturvårdsdirektör på Länsstyrelsen Västerbotten.

Påbörjades i fjol

Flera av Länsstyrelsens naturbevakare jobbar under vintern och våren med att sätta upp de nya skyltarna i Västerbotten. Arbetet påbörjades förra året då totalt 450 vägvisningsskyltar sattes upp i södra delen av Västerbottensfjällen.

– Nu fortsätter arbetet med den norra delen av fjällen, från Kittelfjäll och uppåt genom Vindelfjällen. 1 400 skyltar monteras med hjälp av 4 100 bultar, berättar Johan Lindberg, handläggare för fjällfrågor på Länsstyrelsen Västerbotten.

De samiska namnen på de nya skyltarna är samma som på Fjällkartan för ökad tydlighet.

Satsningen genomförs i hela svenska fjällkedjan och är en följd av den stora satsning regeringen gör på värdefull natur.

Kontakt