26 sep 2024 klocka 08.00 - 09.00

Frukostseminarium om män, maskulinitet och ledarskap

Länsstyrelserna i de fyra norrlänen bjuder in till ett frukostseminarium med Peter Söderström, utredare vid Jämställdhetsmyndigheten.

Han föreläser om:

  • Vad ett genusmedvetet ledarskap är och varför det är viktigt?
  • Kopplingen mellan maskulinitet och ledarskap.
  • Vad kunskapen om maskulinitetsnormer har för betydelse.
  • Möjligheter och utmaningar.

Många målgrupper

Målgrupperna är:

  • beslutsfattare,
  • chefer och strateger i de fyra länen inom kommuner, myndigheter, regioner, civilsamhället och näringsliv som har i sitt uppdrag att arbeta med jämställdhetsintegrering och/eller förebygga och motverka mäns våld mot kvinnor samt
  • personer med politiska uppdrag.
Var:
Digitalt möte. Länk skickas ut till anmälda några dagar innan seminariet.
Kostnad:
Ingen kostnad.
Sista anmälningsdag:
19 sep 2024

Kontakt

Ingegärd Pettersson

Särskilt sakkunnig i jämställdhet

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss