17 sep 2024 klocka 09.00 - 16.30

Krislåda för jämställdhet – regional konferens om kön, makt och civilberedskap

Illustration av fyra personer som sträcker ner sina händer i en låda där det står "Krislåda jämställdhet".

Illustration: Sofia Elwér.

Civil beredskap och ledarskap är två centrala aspekter i den samhällsomvandling vi är mitt uppe i. Vilka normer och strukturer skapas och reproduceras vad gäller makt och inflytande? Vad får det för konsekvenser i stort och för kris och beredskapsarbetet?

Erfarenheter och lärdomar visar att vi glömmer lätt bort frågor om makt och kön när vi ska prioritera och resurssätta insatser. Hur kan vi i Västerbotten blir bättre på att integrera ett jämställdhetsperspektiv i civilberedskap och i ett hållbart ledarskap? Lyssna in flera perspektiv och exempel under dagen, som du kan ta med dig i din vardag och till din organisation.

För vem?

Konferensen vänder sig till dig som är tjänsteperson, chef eller politiker som ansvarar och/eller arbetar med frågor som rör jämställdhet. Du är verksam antingen inom en kommun, myndighet, region, civilsamhälle eller näringsliv i Västerbotten.

Det slutgiltiga programmet presenteras några veckor innan konferensen.

Du kan delta på plats i Umeå eller digitalt.

Program (utkast)

8.30–9.00 Fika

9.00–12.00 Tema jämställdhet och civil beredskap

 • Utblick Västerbotten – Sofia Elwér Region Västerbotten och Monica Forsman Länsstyrelsen Västerbotten
 • Från kvinnoberedskap till vardagspreppning, genus i mobiliseringen av uppgifter för nationen i tider av kris 1939-2023 – Johanna Overud och Linda Sandberg Umeå centrum för genusstudier, Umeå Universitet
 • En jämställd civilberedskap – Är jämställdhet förmågepåverkande? Valter Vilkko, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 • Spanare – Reflektioner från Lina Andersson Länsstyrelsen Västerbotten och Magdalen Alatalo Region Västerbotten

12.00–13.00 Lunch

13.00–16.30 Tema makt och inflytande

 • Introduktion Utblick Västerbotten
 • Ledarskapets könade villkor, Klara Regnö, Mälardalens Universitet och Karolinska institutet
 • Föredrag av Linda Tjälldén, Youth Up North
 • Brandtal – Leda för jämställd stadsutveckling, Linda Gustafsson, Umeå kommun
 • Brandtal – Leda för jämställd socialtjänst, Katarzyna Wikström, Skellefteå kommun
 • Spanare – Reflektioner från Urban Lindström Region Västerbotten och Christer Normark Lycksele kommun
 • Avslut – Framtid Västerbotten
Var:
Umeå/digitalt.
Kostnad:
Anmälan är kostnadsfri och vegetariskt fika/lunch ingår. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas inom organisationen. Uteblivet deltagande på plats faktureras med 500 kr.
Sista anmälningsdag:
30 aug 2024

Anmäl dig för att delta på plats

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det finns 60 lediga platser kvar. Sista anmälningsdag är den 30 augusti klockan 23.55.

Ange att du deltar på plats i Umeå * (obligatorisk)
Ange att du deltar på plats i Umeå

Vill du delta digitalt, anmäl dig under "Anmäl dig till att delta digitalt".
Får vi dela ditt namn i en deltagarlista? * (obligatorisk)
Får vi dela ditt namn i en deltagarlista?


Tillgänglighetsanpassningar eller specialkost?

Behöver du tillgänglighetsanpassningar eller har behov av specialkost ? Mejla oss.

Mejla Lisa Harryson

Konferensen görs på initiativ av Länsstyrelsen Västerbotten och Region Västerbotten. Detta är den första av flera återkommande regionala dagar för att belysa olika teman ur ett jämställdhets­perspektiv. Konferensen är en del i länets arbete med strategin Ett jämställt Västerbotten 2023-2030:
Strategi: Ett jämställt Västerbotten 2023-2030 Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss