12 sep 2024 klocka 09.00 - 15.00

Respekt för rättigheter – hur vi skapar ett gott liv för alla!

Bild med tre människor i en cirkel, i färgerna, gul, blå och röd. 

I ett bra samhälle finns det plats för alla. Vi har alla olika livserfarenheter, olika utbildningar, olika kultur och tro, vi är unga och vi är årsrika och många av oss har olika funktionsvariationer. Välkommen till en konferens där vi fokuserar på just detta.

”Om skolan fungerar är det en sådan lättnad för hela familjen"

”Det är alltså 40 år sedan vi sa att vi måste göra någonting åt det här, och frågan är fortfarande inte löst. Det finns fortfarande förfärliga berättelser om människor som faller mellan stolarna”

”Det är mig det hänger på” - Förälder till barn med funktionsnedsättning.

Sverige ratificerade 2009 FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Det beslutet innebär en skyldighet att se till att det som står i konventionen följs. Det råder dock konsensus om att det idag återstår mycket arbete innan vi har ett samhälle präglat av jämlikhet, tillgänglighet och delaktighet. 

På konferensen lyfter vi frågan om hur vi skapar ett jämlikt Västerbotten som respekterar och verkställer invånares mänskliga rättigheter i förhållande till funktionsrättskonventionen – hur vi skapar ett gott liv för alla!

För vem?

Förtroendevalda, verksamhets- och enhetschefer, strateger, handläggare med flera i offentlig sektor och ideell sektor samt övriga intresserade.

Moderator

Helena Renström, expochef, Skellefteå kommun.

Frågor?

Har du några frågor eller funderingar om konferensen, vänligen kontakta:

Kerstin Hamre, samordnare/projektledare, regionala utvecklingsförvaltningen, Region Västerbotten, 070-577 16 57 eller kerstin.hamre@regionvasterbotten.se

Arrangörerna förbehåller sig rätten att omfördela platserna vid behov för en jämn geografisk spridning.

Deltagandet är kostnadsfritt och platsen kan överlåtas till annan person. Vid uteblivet deltagande eller om du avbokar efter sista anmälningsdag tar vi ut en avgift på 500 kronor.

Arrangörer

Konferensen arrangeras inom ramen för projektet "Stärkt samverkan för mänskliga rättigheter i Västerbotten". Ett samverkansprojekt mellan Region Västerbotten, Länsstyrelsen Västerbotten och Funktionsrätt Västerbotten.

Program

8.30–9.15 Registrering och kaffe

9.15–9.25 Välkommen!

9.25–9.45 "Varje barn har rätt till jämlika uppväxtvillkor" – Projekt Stärkt samverkan för mänskliga rättigheter i Västerbotten

9.45–10.15 "Mänskliga rättigheter och demokrati – några samtida utmaningar" – Elena Namli, professor i etik vid teologiska institutionen, Uppsala universitet

10.15–10.45 "LSS har urholkats – nu behövs en ny lag!" – Bengt Westerberg, socialminister 1991–1994 med ansvar för Lagen om stöd och service genomförande

10.45–11.05 Paus

11.05–11.30 “Kraschar jag så kraschar allt” – Britt-Marie “Brittis” Malm, samordnare Hjärnkoll i Västerbottens Län

 • Om hur neuropsykiatriska funktionsnedsättningar påverkar en familjs livssituationen.

11.30–12.00 "Varför blir det fel trots att alla gör rätt? Om samverkan och organisatoriska mellanrum" – Mats Tyrstrup, docent vid Handelshögskolan i Stockholm och forskare vid Stiftelsen Leading Health Care (Föreläsningen ges digitalt).

12.00–13.00 Lunch

13.00–13.30 "Kultur som teoretisk rättighet och praktisk omöjlighet – är det så vi vill ha det?" – Sophia Alexandersson, verksamhetschef och konstnärlig ledare, Share Music och Peter Larsson, musiker /tonsättare och medlem i Share Musics ensemble Parasonic

13.30–14.00 "Lämna ingen utanför!" – Frida Jonsson, docent, Umeå universitet

 • Hur vi får med unga som varken studerar eller arbetar.

14.00–14.30 Samtal om:

 • Mänskliga rättigheter som den offentliga förvaltningens kärnuppdrag.
 • Hur prioritera när resurserna är knappa, när rättigheter och olika typer av lagstiftningar står mot varandra?

14.30–14.50 Paus

14.50–15.50 Praktiska exempel från olika verksamheter:

 • "Tankesmedja för funktionsrätt" – Funktionsrättsprojektet “Rättigheterna är våra”
  Visste du att det bildats en tankesmedja för funktionsrätt i Västerbottens län? Tankesmedjan berättar om sitt syfte och målsättningar med sitt arbete och med och hur du som politiker eller tjänsteperson kan ta hjälp av tankesmedjan i frågor som rör funktionsrätt i länet.
 • "Kultur som verktyg för elevhälsa – samverkan som möjliggörare" - Emma Lind, skolkurator, drama- och teaterledare och Sebastian Saury, resurspedagog/teknik och IT-frågor, Skytteanska skolan, Tärnaby.
 • "Backa barnet – Bästa möjliga start i livet" - Alexandra Hansson och Carolina Palm, nationella processteam, Backa barnet.
  Backa barnet är en modell som gör det möjligt för oss som arbetar inom kommun, hälso- och sjukvård och polis att alltid lyssna, alltid hjälpa och alltid sätta barns rättigheter först – att alltid ge varje barn precis det hen har rätt till.
 • "Ung intro – gemensamt stöd för att öka ungas möjligheter" - Per Brodén, samordnare i Uppsala kommun.
  Om relationsbyggande och case management. En verksamhet i nära samverkan mellan arbetsmarknadsförvaltningen i Uppsala kommuns arbetsmarknadsförvaltning och Försäkringskassan.
 • 15.50 Sammanfattning av dagen

Share music

Share music har utarbetat en fungerande modell i arbetet för att nå en jämlik scen. Uppmärksamhet och medvetenhet skapar engagemang hos de som tar del av deras arbete. Engagemanget skapar sedan förutsättningarna för den attitydförändring som krävs för att kunna och vilja påverka normer som så småningom kan leda till en jämlik scen – och samhälle. ShareMusic & Performing Arts – kunskapscenter för konstnärlig utveckling och inkludering Länk till annan webbplats..

Projekt Rättigheterna är våra

Projekt ”Rättigheterna är våra” lyfter fram livet med funktionsvariation i Västerbotten och synliggör livsvillkor och framtidsdrömmar. Det treåriga initiativet som startade 2023 strävar efter att skapa en mer inkluderande framtid och ge röst åt de ofta ohörda erfarenheterna av personer med funktionsnedsättning. Projektet drivs av Rättighetscentrum Västerbotten i nära samverkan med Funktionsrätt Västerbotten och Västerbottens museum, och finansieras av Allmänna Arvsfonden. Funktionsrättsprojekt synliggör livsvillkor och framtidsdrömmar | Sensus. Länk till annan webbplats.

Nycirkus Enigma

Sebastian Saury arbetar i Skytteanska skolan i Tärnaby som resurspedagog med en bakgrund som fotograf och filmare och som eldkonstnär och har arbetat i en rad stora produktioner runt om i världen. Emma Lind är socionom och arbetar som skolkurator. Emma är också drama- och teaterledare och har en utbildning inom dans. Båda har gått en universitetsutbildning inom skolmusikal och tillsammans driver de nycirkusen Enigma – två teatergrupper varav en är en kombination av teater/cirkus och musik.

Ung intro

I Ung intro får unga mellan 19-29 år hjälp att finna det som just de behöver för att nå sina mål. De får också stöd i att samordna vård-, stöd- och myndighetskontakter så att alla drar åt samma håll – samtidigt. Stödet anpassas utifrån behov och önskemål. Att arbetsträna och lära av andra på en arbetsplats är vanligt i Ung intro. Därefter får de hjälp att hitta en plats på den öppna arbetsmarknaden eller på en mer anpassad praktisk verksamhet inom Uppsala kommun. Ung intro kan bidra till ökad tilltro till den egna förmågan genom att göra viktiga erfarenheter, hantera olika situationer och känna sig säkrare, få hjälp med hindrande tankar och känslor och hitta verktyg som kan fungera i vardagen. Ung intro - ditt stöd på väg mot arbete eller studier (uppsala.se). Länk till annan webbplats.

Backa barnet

Backa barnet har sedan 2019 gemensamt utvecklats av Region Skåne, Polismyndigheten och Ystads kommun. Backa barnet verkar för att alla barn ska vara trygga, ha samma möjligheter att utvecklas och få stöd i tid. För att lyckas krävs långt utvecklad samverkan som i sin tur kräver samsyn, mod och inte minst uthållighet. Det stuprörstänkande och den kortsiktighet som präglar många offentliga organisationer idag leder tyvärr ofta till att ingen aktör har ansvar för det sammansatta och komplexa. Detta vill Backa barnet bidra till att förändra! Backa barnet konkretiserar flera av de samhällsuppdrag som offentlig sektor har gemensamt. Backa barnet finns etablerat på flertalet platser runt om i Sverige. Backa barnet Länk till annan webbplats..

Var:
Sara Kulturhus, Kanalgatan 43b, 931 31 Skellefteå
Kostnad:
Konferensen är kostnadsfri, men vid uteblivit deltagande eller avbokning efter 29/8 kommer du debiteras med 500 kronor.
Sista anmälningsdag:
29 aug 2024

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det finns 56 lediga platser kvar. Sista anmälningsdag är den 29 augusti klockan 23.55.
Får vi dela ditt namn i en deltagarlista?
Får vi dela ditt namn i en deltagarlista?


Tillgänglighetsanpassningar eller specialkost?

Behöver du tillgänglighetsanpassningar eller har behov av specialkost ? Mejla oss.

Mejla Kerstin Hamre

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss