Plötslig ishalka i Västerbottens länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

12 sep 2024 klocka 09.00 - 15.00

Respekt för rättigheter

- Hur vi skapar ett gott liv för alla!

Länsstyrelsen Västerbotten.

I ett bra samhälle finns det plats för alla. Vi har alla olika livserfarenheter, olika utbildningar, olika kultur och tro, vi är unga och vi är årsrika och många av oss har olika funktionsvariationer. Välkommen till en konferens där vi fokuserar på just detta!

”Om skolan fungerar är det en sådan lättnad för hela familjen"

”Det är alltså 40 år sedan vi sa att vi måste göra någonting åt det här, och frågan är fortfarande inte löst. Det finns fortfarande förfärliga berättelser om människor som faller mellan stolarna”

”Det är mig det hänger på” - Förälder till barn med funktionsnedsättning.

Sverige ratificerade 2009 FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Det beslutet innebär en skyldighet att se till att det som står i konventionen följs. Det råder dock konsensus om att det idag återstår mycket arbete innan vi har ett samhälle präglat av jämlikhet, tillgänglighet och delaktighet. 

På konferensen lyfter vi frågan om hur vi skapar ett jämlikt Västerbotten som respekterar och verkställer invånares mänskliga rättigheter i förhållande till funktionsrättskonventionen - hur vi skapar ett gott liv för alla!

För vem?

Förtroendevalda, verksamhets- och enhetschefer, strateger, handläggare med flera i offentlig sektor och ideell sektor samt övriga intresserade.

Moderator

Helena Renström, Expochef, Skellefteå kommun

Frågor?

Har du några frågor eller funderingar om konferensen, vänligen kontakta:

Kerstin Hamre, samordnare/projektledare, regionala utvecklingsförvaltningen, Region Västerbotten, 070-577 16 57 eller kerstin.hamre@regionvasterbotten.se

Arrangörerna förbehåller sig rätten att omfördela platserna vid behov för en jämn geografisk spridning.

Deltagandet är kostnadsfritt och platsen kan överlåtas till annan person. Vid uteblivet deltagande eller om du avbokar efter sista anmälningsdag tar vi ut en avgift på 500 kronor.

Arrangörer

Konferensen arrangeras inom ramen för projektet "Stärkt samverkan för mänskliga rättigheter i Västerbotten". Ett samverkansprojekt mellan Region Västerbotten, Länsstyrelsen Västerbotten och Funktionsrätt Västerbotten.

Programmet kommer att kompletteras allt eftersom, men redan nu vet vi att följande personer kommer medverka:

  • Bengt Westerberg, socialminister 1991-1994 med ansvar för LSS genomförandet
  • Elena Namli, professor i etik vid teologiska institutionen, Uppsala universitet
  • Mats Tyrstrup, forskningsledare på ”Leading Health Care” – forskar om samordning och ”organisatoriska mellanrum”
Var:
Sara Kulturhus, Kanalgatan 43b, 931 31 Skellefteå
Kostnad:
Ingen kostnad.
Sista anmälningsdag:
29 aug 2024

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Sista anmälningsdag är den 29 augusti klockan 23.55.
Får vi dela ditt namn i en deltagarlista?
Får vi dela ditt namn i en deltagarlista?


Tillgänglighetsanpassningar eller specialkost?

Behöver du tillgänglighetsanpassningar eller har behov av specialkost ? Mejla oss.

Mejla Kerstin Hamre

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss