11 sep 2024 klocka 13.00 - 15.00

GIS-stöd för små avlopp

Bild som visar skiktet HS1 från GIS-stödet för små avlopp

Bild: Länsstyrelsen Jämtlands län. Bilden visar skiktet HS1 från GIS-stödet för små avlopp.

Hur kan du använda GIS-stöd för små avlopp när du bedömer skyddsnivån i samband med prövning av små avlopp? Lär dig hur verktyget är uppbyggt och hur du kan använda det som ett stöd i ditt arbete.

GIS-stödet består av kartor som beskriver risk för påverkan från belastning från fosfor, kväve och hälsoskydd från ett tillkommande enskilt avlopp. För alla tre kartorna fosfor, kväve, hälsoskydd finns ett antal bakomliggande kartskikt som kan användas för att tolka utfallet av den sammanvägda riskbedömningen.

För vem?

Utbildningen riktar sig i första hand till handläggare på kommuner och länsstyrelser som arbetar med prövning, tillsyn och tillsynsvägledning av små avlopp. Du som på annat sätt berör dessa frågor i ditt arbete är också välkommen att delta i utbildningen.

Anmälan

Du anmäler dig på Länsstyrelsen Jämtlands webbplats:

Anmäl dig till utbildningen 11 september, Länsstyrelsen Jämtland

Om du inte har möjlighet att delta vid detta utbildningstillfälle så erbjuds utbildningen även den 13 november.

Anmäl dig till utbildningen 13 november, Länsstyrelsen Jämtland

Program

  • Introduktion
  • Varför ska du använda stödet?
  • Vad finns i stödet?
  • Hur är stödet uppbyggt?
  • Exempel: fosfor, kväve och hälsoskydd
  • Tid för frågor
Var:
Digitalt möte.
Kostnad:
Utbildningen är kostnadsfri.
Sista anmälningsdag:
06 sep 2024

Kontakt

Ann-Kristin Eriksson

Vattenhandläggare

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss