24 apr 2024 klocka 09.30 - 16.00

Workshop: BrandGIS

Brand i skog.

BrandGIS är ett stöd för geografisk lägesbild vid bränder i skog och mark. Gå vår introduktionsutbildning och få en ökad förståelse för systemet.

För vem?

Kommuner och räddningsledningssystem i Västerbotten.

Träffen riktar sig främst till dig som jobbar med GIS på kommun/räddningstjänst och som kommer vara en av dem som vid en större brand i skog och mark ska assistera med hantering av kartstöd för lägesbilder och stabsarbete i er organisation.

Workshopens innehåll

På den fysiska träffen kommer vi att ha:

 • Genomgång av hur ett GIS-stöd/geocell kan arbeta i en stab, vilka processer, arbetsformer och informationsflöden som vi kan förvänta oss och hur vi tekniskt sätter upp systemet.
 • Genomgång av hur vi digitaliserar och producerar lägesbild och kartor i de förberedda paketen, samt vad alla typer av objekt och symbologier står för.
 • Övning av ett kortare händelsescenario, för att få en känsla av hur det kan fungera vid en brand i skog och mark.

Tänk gärna igenom följande inför workshopen:

 • Hur ser samarbetet ut mellan GIS-resurser och krisberedskapshandläggare inom din organisation?
 • Hur ser din organisations möjligheter ut för att kunna bistå med kartbaserad lägesbild vid en större brand i skog och mark?

Har du svårt att ta dig till mötet, finns möjlighet att delta delar av dagen digitalt.

Program

9.00–09.30 Morgonkaffe/smörgås

9.30–10.00 Hej och välkomna! Presentation av projektet samt deltagare

10.00–11.30 Block 1 – Stab- och brandteori

 • Stab och lägesbild
 • Brandteori

113.0–12.00 Block 2 – BrandGIS: symboler och rutiner

 • Symbologi och layouter
 • Arbetssätt och dokumentation

12.00–13.00 Lunch

13.00–14.30 Block 3 – BrandGIS: tekniskt och praktiskt

 • Datamodell och uppstart
 • Digitalisering och kartframställning

14.30–15.00 Fika

15.00–16.30 Block 4 – Brand GIS: övningsscenario. Deltagare från räddningstjänster får vara med och hjälpa till så att övningen blir så realistisk som möjligt.

Var:
På plats på länsstyrelsen (Sessionssalen) eller digitalt.
Kostnad:
Ingen kostnad. Deltagare betalar sin egen lunch.
Sista anmälningsdag:
31 mar 2024

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 31 mars klockan 23.55.

Tillgänglighetsanpassningar eller specialkost?

Behöver du tillgänglighetsanpassningar eller har behov av specialkost ? Mejla oss.

Mejla Maria Lindberg

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss