Plötslig ishalka i Västerbottens länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

18 apr 2024 klocka 09.30 - 15.30

Är du chef eller verksamhetsledare och vill öka dina kunskaper om mänskliga rättigheter?

Länsstyrelsen Västerbotten.

Du har en viktig roll i att leda, styra och samverka så alla kan åtnjuta sina mänskliga rättigheter.

Det råder idag konsensus om att mycket arbete återstår innan vi har ett samhälle präglat av jämlikhet, delaktighet, tillgänglighet och värdighet för alla invånare. Regeringen konstaterade i utredningen "Styrkraft i funktionshinderpolitiken" att reformtempot och förverkligandet av konventionen går för långsamt. Som centrala förklaringsfaktorer till det låga reformtempot nämns följande:

  • brister i tvärsektoriell samverkan
  • brister i ledning och styrning
  • bristande kunskap om funktionsrättskonventionen.

Välkommen till en grundläggande utbildningsdag om mänskliga rättigheter!

För vem?

Utbildningsdagen riktar sig till chefer och verksamhetsledare inom offentlig sektor. Även du som är verksam i län utanför Västerbotten är välkommen att anmäla dig, men deltagare från Västerbotten kommer prioriteras en plats på utbildningen först.

Utbildningsmål:

  • Att erhålla kunskap om de mänskliga rättigheterna som ett kärnuppdrag
  • Att erhålla kunskap om relationen mellan de mänskliga rättigheterna och centrala principer i regeringsformen
  • Att erhålla kunskap om de rättsliga krav som mänskliga rättigheter ställer på offentlig maktutövning

Ansvariga föreläsare från Uppsala univeristet:

  • Johanna Romare, Programsamordnare vid Teologiska institutionen, Etik och religionsfilosofi
  • Patrik Bremdal, Universitetslektor vid Juridiska institutionen

Arrangör

Utbildningsdagen arrangeras inom ramen för projektet "Stärkt samverkan för mänskliga rättigheter i Västerbotten". Ett samverkansprojekt mellan Region Västerbotten, Länsstyrelsen Västerbotten och Funktionsrätt Västerbotten.

Frågor?

Har du några frågor eller funderingar om utbildningen, vänligen kontakta:

Arrangörerna förbehåller sig rätten att omfördela platserna vid behov för en jämn geografisk spridning.

Program

9.30 Välkommen och inledning

9.40 Mänskliga rättigheter som ett kärnuppdrag för offentlig förvaltning

10.30 Paus

10.50 Vilka krav ställer mänskliga rättigheter på den offentliga förvaltningen?

Implementeringsfrågor, m.m.

12.00 Lunch

13.00 Fördragskonform tolkning och rättslig metod: Hur relaterar Europakonventionen och internationella traktat till svensk rätt och hur förväntas de användas i svensk offentlig förvaltning?

14.00 Paus

14.15 Praktiska övningar som rör arbetssätt och processer

15.00 Uppföljning och avslutning

Var:
Umeå Folkets Hus, lokal Petterson-Berger, Skolgatan 59, 903 29 Umeå
Kostnad:
Ingen kostnad.
Sista anmälningsdag:
08 apr 2024

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Sista anmälningsdag är den 8 april klockan 23.55.
Får vi dela ditt namn i en deltagarlista?
Får vi dela ditt namn i en deltagarlista?


Tillgänglighetsanpassningar eller specialkost?

Behöver du tillgänglighetsanpassningar eller har behov av specialkost ? Mejla oss.

Mejla Kerstin Hamre

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss