24 jan 2024 klocka 08.45 - 16.30

Hur kan vi stärka det återfallsförebyggande arbetet mot våld i nära relation?

Illustration av två personer som sitter vid ett bord och samtalar.

Personer som utövar våld i nära relationer har rätt till stöd och hjälp för att bryta sitt destruktiva beteende. Det kan även ses som förebyggande insatser för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld.

Socialnämndens ansvar för våldsutövare förstärktes i och med den nya bestämmelsen i 5 kap. 11 a § SoL som infördes i augusti 2021. Bestämmelsen innebär ett krav på socialtjänsten att verka för att personer som utsätter eller har utsatt närstående för våld eller andra övergrepp ska ändra sitt beteende.

Länsstyrelserna i de fyra Norrlänen hälsar varmt välkommen till en utbildningsdag om våldsutövare . Dagens syfte är att stärka arbetet med personer som utövar våld.

Spara datumet redan nu, program uppdateras under hösten.

För vem?

Utbildningsdagen riktar sig till representanter från kommuner, Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Kriminalvården, civilsamhället, vård och omsorg, stödorganisationer med flera.

Var:
Digitalt möte.
Kostnad:
Ingen kostnad.
Sista anmälningsdag:
15 jan 2024

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det finns 139 lediga platser kvar. Sista anmälningsdag är den 15 januari klockan 23.55.


Tillgänglighetsanpassningar?

Behöver du tillgänglighetsanpassningar? Mejla oss.

Mejla Emma Wik om anpassningar

Kontakt

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss