07 dec 2023 klocka 08.00 - 09.00

Rättighetsmorgon del 8 av 8

Hur arbetar vi med inkludering i det svenska samhället och att välkomna av nya svenska medborgare? Vi pratar medborgarskapsceremonier.

Välkommen att delta på årets sista morgonföreläsning med mänskliga rättigheter i centrum. Temat är medborgarskapsceremonier och berör särskilt Länsstyrelsens uppdrag inom medborgarskapsceremonier.

Föreläsare

  • ”Medborgarskap – förutsättning eller belöning för lyckad integration?” - Karin Borevi, docent och lektor i statsvetenskap, Södertörns högskola.
    • Med utgångspunkt i sin forskning om invandring, medborgarskap och välfärdsstat resonerar Karin Borevi om frågor som bland annat rör regler om medborgarskap i olika länder, vilka rättigheter man har med ett svenskt medborgarskap och vad som avses med begreppet ”villkorad medborgarintegration”.
  • ”Svenskar i Världen – utlandssvenskarnas röst i Sverige” - Cecilia Borglin, Generalsekreterare, Svenskar i Världen.
    • Svenskar i Världen är en ideell och politiskt oberoende organisation som har funnits sedan 1938. Genom påverkansarbete, information, råd och stöd gör organisationen det enklare för svenskar att studera, arbeta eller av andra skäl bo utomlands, men också att flytta hem igen.
      En viktig del är även att internationell erfarenhet och kompetens ska tas tillvara på bästa möjliga vis.

Arrangemanget är del 8 av 8 i föreläsningsserien Rättighetsmorgon.

Föreläsningsserien Rättighetsmorgon

Arrangemanget är en del av föreläsningsserien Rättighetsmorgon. I serien uppmärksammar vi frågor med koppling till social hållbarhet och särskilt till mänskliga rättigheter. Vi kommer under året ta upp frågor som vi arbetar med i Länsstyrelsens regeringsuppdrag inom mänskliga rättigheter; Agenda 2030, barnrätt, nationella minoriteter, funktionshinderpolitiken, personligt ombud, demokratifrågor och medborgarskapsceremonier.

Vi blandar forskning med röster från idéburen sektor. Vi riktar oss till dig som arbetar i offentlig sektor, i en förening och organisationer. Även privatpersoner är välkomna.

Varje föreläsning kommer att vara totalt 1 timme, första torsdagen i mars, april, maj, juni, september, oktober, november och december mellan klockan 8-9. Föreläsningarna är digitala och arrangeras av Länsstyrelsen Västerbotten tillsammans med två tillfrågade gäster. Varje arrangemang har olika teman.

Agenda 2030 mål 10, 11 och 16. 
Var:
Digitalt.
Kostnad:
Ingen kostnad.
Sista anmälningsdag:
05 dec 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Sista anmälningsdag är den 5 december klockan 23.59.
Deltar du som privatperson?
Deltar du som privatperson?

Om ja, observera att du ändå behöver fylla i något under organisation och titel för att kunna skicka in anmälan. Det räcker med en punkt, ett bindestreck eller liknande.
Särskilda behov?
Behöver du tillgänglighetsanpassning? Kontakta oss via e-post.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss