24 okt 2023 klocka 09.00 - 12.00

Från en ANDT-strategi till en ANDTS-strategi

Hur integrerar vi S:et? Den nationella strategin kring alkohol, narkotika, dopning, tobak innehåller sedan år 2022 även spel om pengar. Nu fyller vi på kunskaperna om hur det kommunala förebyggande arbetet kan integrera även spel om pengar.

Förebyggande arbete kring spel om pengar har utvecklats under åren, men det finns mer att lära och spel om pengar behövs integreras i övrigt förebyggande arbete. Under denna förmiddag fyller vi på med kunskap från Folkhälsomyndigheten, bl a med fokus på unga och spel samt risk- och skyddsfaktorer. Vi har även bjudit in Konsumentverket för att prata om spelreklam då det ofta kommer frågor om spelreklam och vad som egentligen gäller kring det.

För vem?

Förmiddagen riktar sig till dig som jobbar förebyggande på strategisk nivå med spel om pengar i kommunen, exempelvis du som är ANDTS-samordnare, folkhälsostrateg eller liknande.

Program

9.00–9.20 Inledning, Länsstyrelsen.

9.20-10.00 Kunskapspass, Jessika Spångberg, Folkhälsomyndigheten.

  • Unga & spel.
  • Risk- & skyddsfaktorer.

10.00-10.15 Paus.

10.15-10.45 Fortsättning Folkhälsomyndigheten.

10.45–11.15 Exempel på hur vi integrerar spel om pengar i vårt förebyggande arbete.

  • ANDTS – en integrerad del av Järfällas socialpreventiva arbete.

    Järfälla har lyckats docka in spel om pengar i sitt övriga förebyggande arbete genom en strukturerad och välorganiserad samverkan över förvaltningsgränserna. Mikael Skaghammar, enhetschef Preventionsenheten och Lisa Wells, preventionssamordnare berättar om Järfällas arbetet för ett effektivt förebyggande arbete

11.15-11.20 Paus

11.20-11.55 Spelreklam – vad är tillåtet? En kunskapshöjande insats om spelreklam där ni får ta del av vad som gäller för spelreklam främst med koppling till barn och unga. Astrid Hjertaker och Philip Ivarsson, Konsumentverket.

11.55-12.00 Avslut

Var:
Digitalt
Kostnad:
Ingen kostnad.
Sista anmälningsdag:
17 okt 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Länk till mötet skickas ut efter sista anmälningsdag.

Det finns 148 lediga platser kvar. Sista anmälningsdag är den 17 oktober klockan 23.30.
Särskilda behov?
Behöver du tillgänglighetsanpassning eller har du särskilda behov? Kontakta oss via e-post.

Kontakt

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss