19 okt 2023 klocka 08.30 - 09.30

Ekonomisk jämställdhet med temat jämställda arbetsvillkor

76 miljarder per år är summan för den strukturella löneskillnaden mellan kvinno- och mansdominerade yrken i Sverige.

Men det är fler faktorer än bara lönen som påverkar den ekonomiska jämställdheten och som är arbetsrelaterade, till exempel arbetsvillkor, att arbetsmiljön motverkar ohälsa, tillgång till utrustning med mera.

För att vara ett stöd i kommunernas jämställdhetsarbete och samtidigt lägga fokus kring ekonomisk jämställdhet har bland annat länsstyrelserna i de fyra norrlänen tillsammans med ett antal andra länsstyrelser tagit fram en rapport om jämställda arbetsvillkor i kommuner och Regionen.

Målgrupp

Strateger i de fyra länen inom kommuner, myndigheter, regioner, civilsamhället och näringsliv som har i sitt uppdrag att arbeta med jämställdhetsintegrering och/eller förebygga och motverka mäns våld mot kvinnor. Tjänstepersoner inom HR, chefer och politiker.

Innehåll

Presentation och diskussion av slutsatserna i rapporterna från de fyra norrlänen (Statistikrapport om jämställda arbetsvillkor).

Arrangör

Länsstyrelsen Västernorrland, Länsstyrelsen Jämtland, Länsstyrelsen Västerbotten och Länsstyrelsen Norrbotten.

Frågor?

Har du några frågor kring evenemanget? Kontakta ansvarig vid Länsstyrelsen Västernorrland.

Var:
Evenemanget är digitalt
Kostnad:
Evenemanget är kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
09 okt 2023

Kontakt

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss