04- 05 okt 2023 klocka 09.15 - 15.30

Miljö- och hälsoskyddsdagar 2023

Horisont vid vatten i solnedgång

Dags för årets miljö- och hälsoskyddsdagar! Ta del av aktuella frågeställningar inom miljöområdet och fördjupa dig i frågor kring hälsoskydd, enskilda avloppa och miljöfarliga verksamheter.

Under dagarna kan du träffa dina kollegor runt om i länet, bolla gemensamma frågeställningar och knyta nya kontakter.

För vem?

Konferensen riktar sig till miljö- och hälsoskyddsinspektörer samt miljöchefer i Västerbottens kommuner.

Dag ett blir enbart digitalt och riktar sig till dig som jobbar med hälsoskydd och enskilda avlopp.

Dag två har inriktning mot miljöfarliga verksamheter och sker på plats i Lycksele.

Program

Onsdag 4 oktober

Observera, endast digitalt deltagande under onsdagden. Två skype-länkar kommer att skickas ut.

10.00 – 11.30 Tillsynsstrategin - Små avlopp Bodil Aronsson Forsberg, HaV (digitalt). Eventuellt exempel från Alvesta kommun och Kungsbacka kommun.


13.00 – 14.30 Arbets- och miljömedicin - ett stöd vid kniviga miljö-hälsorelaterade ärenden
Lars Modig, Yrkes-och miljöhygieniker (digitalt)

Torsdag 5 oktober

Hotell lappland, Lycksele

9.00 – 09.30 Välkomstfika

9.30 – 10.00 Uppstart miljödag: Aktuellt från Länsstyrelsen

10.00 – 10.45 Vattenförvaltningen i tillsynen. Daniel Knutsson, Länsstyrelsen

10.45 – 11.00 Paus

11.00 – 12.00 Erfarenheter från framtagande av handlingsplaner för EBH-objekt och ärenden. Ida Sundelin, Sollefteå kommun

11.00 - 12.00 Eventuellt parallellt pass med täckhandläggarträff. Anna Modig, Länsstyrelsen

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 – 13.50 Information från Länsstyrelsen. Daniel Knutsson, Arvid Lundberg och Anna Modig, Länsstyrelsen.

  • Farligt avfall som uppkommer i egen verksamhet
  • Statligt bidrag förorenad mark
  • Ekonomiska säkerheter vid C-verksamheter/avfallsanläggningar
  • Länsstyrelsens granskning av kommunens miljöbalkstillsyn

13.50 – 14.00 Paus

14.00 – 14.30 12.6-samråd, Lina Nilson, Länsstyrelsen

14.30 – 14.45 Djupborrning, Lisa Fors, Länsstyrelsen.

14.45 – 15.15 Fika

15.15 – 15.45 Tillsynsvägledning – behov och önskemål inför 2024. Gruppdiskussion och fika.

15.45 – 16.00 Avslut

Var:
Hotell Lappland, Lycksele
Kostnad:
Länsstyrelsen står för konferenskostnaden där lunch och fika ingår.
Sista anmälningsdag:
15 sep 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 15 september klockan 23.59.

Specialkost eller andra behov?

Behöver du specialkost eller tillgänglighetsanpassningar? Mejla oss.

Daniel.knutsson@lansstyrselsen.se

Kontakt

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss