20 sep 2023 klocka 12.10 - 12.55

Dagens rätt: (O)jämlika villkor i arbetslivet – Mångfald och icke-diskriminering i äldreomsorgen

Varmt välkommen till Dagens rätt – en seminarieserie om mänskliga rättigheter i kommunal och regional verksamhet. Idag pratar vi om (o)jämlika villkor i arbetslivet – Mångfald och icke-diskriminering i äldreomsorgen.

Mänskliga rättigheter är ett åtagande som rör hela den offentliga förvaltningen. Till stor del förverkligas människors rättigheter i kommunal och regional verksamhet. Med utgångspunkt i granskningen av hur Sverige lever upp till sina åtaganden om mänskliga rättigheter lyfter vi i denna föreläsningsserie upp aktuella utmaningar på lokal och regional nivå.

Seminarieserien genomförs i samverkan mellan Länsstyrelserna i Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands, Gävleborgs och Jämtlands län.

Föreläsare

Temat för den första delen av Dagens rätt är "(O)jämlika villkor i arbetslivet – Mångfald och icke-diskriminering i äldreomsorgen".

Seminariet inleds på temat rasism, diskriminering och rättigheter i arbetslivet med Jenny Saba Persson, verksamhetsledare på Rättighetscentrum Norrbotten. Jenny belyser förekomsten av brister i bemötande och arbetsvillkor som gör att många människor inte kan känna sig trygga eller inkluderade på arbetsplatsen, och hur du som medarbetare eller ledare kan skapa goda förutsättningar för tryggare arbetsplatser.

Palle Storm, lektor vid institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet, delar med sig av sin forskning som rör just äldreomsorgens vardag och villkor i mångetniska arbetsgrupper. Hur hanteras etniskt relaterade utmaningar och möjligheter i vardagen? Vilka förutsättningar krävs för att skapa en inkluderande och icke-diskriminerande arbetsmiljö för personalen, samtidigt som de äldre omsorgsmottagarnas självbestämmande, delaktighet och inflytande tillförsäkras?

Arrangemanget är del 1 av 3 i seminarieserien Dagens Rätt.

Seminarieserien Dagens Rätt

Arrangemanget är en del av seminarieserien Dagens Rätt. I serien uppmärksammar vi frågor med koppling till social hållbarhet och särskilt till mänskliga rättigheter. Vi kommer under året ta upp frågor som rör det regionala och kommunala ansvaret för mänskliga rättigheter samt utmaningarna som finns kring det.

Länk till övriga delar i serien:

Mer information:

  • Vad? Digitala lunchseminarier om mänskliga rättigheter i kommunal och regional verksamhet
  • Hur? Hämta lunchen, koppla upp dig vid din egen dator och ta del av aktuell kunskap om mänskliga rättigheter och dess utmaningar i Sverige.
  • När? Varje föreläsning är totalt 45 minuter och sker tre torsdagar under hösten 2023: 20/9, 18/10, 22/11 mellan klockan 12:10-12:55.
  • För vem? För den som arbetar i kommun, region, stat, i en förening eller i andra organisationer och företag. Även privatpersoner är välkomna.
  • Var? Föreläsningarna är digitala, arrangeras av länsstyrelserna i norrlänen och varje föreläsning har olika teman.
Logotyper för Länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland och Gävleborg.
Var:
Digitalt.
Kostnad:
Ingen kostnad.
Sista anmälningsdag:
17 sep 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 17 september klockan 23.59.

Kontakt

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss