17- 27 okt 2023 klocka 08.00 - 17.00

Kurs för naturvårdsvakter och jakttillsynsmän

Plakett med texten "jakttillsyn".

Arbetar du med tillsyn enligt miljöbalken i naturskyddade områden eller med jakttillsyn?

Nu finns möjlighet att gå vår kurs som ger de kunskaper och färdigheter som behövs för att kunna arbeta som naturvårdsvakt eller jakttillsynsman.

Kursen är totalt fem dagar, en kursdag hålls på distans och fyra dagar på plats på Polisutbildningen.

För vem?

Utöver vårt eget behov finns ett antal platser över, i första hand för dig som jobbar på en länsstyrelse. I andra hand finns plats för dig som har uppdrag från exempelvis kommuner, Skogsstyrelsen eller andra jaktsammanslutningar.

Urval vid många sökande

Kursen har totalt 24 platser. Minst antal deltagare för genomförande av kursen är 15 platser. Urvalet samordnas av oss. Om kursen blir översökt kan Länsstyrelsen komma att prioritera bland inkomna anmälningar. Upp till två platser per länsstyrelse till dess att kursen är fylld, därefter i turordning efter när ansökningar inkommit.

Vid färre än 15 sökande kan kursen komma att ställas in.

Upplägg

Kursen är totalt fem dagar och avslutas med en hemtentamen. Den genomförs på distans och vid Polisutbildningen vid Umeå universitet.

Den 17 oktober genomförs en kursdag på distans. Under fyra dagar, tisdag 24 oktober till fredag 27 oktober hålls kursen på Polisutbildningen vid Umeå universitet. Tentamen görs på distans. Lärplattformen Zoom kommer att användas.

Vid avbokning av beviljad kursplats närmare än 30 dagar före kursstart har Länsstyrelsen rätt att debitera fullt pris.

Utbildningen ges av Polisutbildningen på uppdrag av Länsstyrelsen Västerbotten.

Kurs för naturvårdsvakter och jaktillsynsmän, Umeå universitet Länk till annan webbplats.

Var:
Polisutbildningen, Umeå universitet och via Zoom.
Kostnad:
Cirka 10 000 kr exkl. moms. Boende och andra omkostnader ingår inte i priset.
Sista anmälningsdag:
13 sep 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 13 september klockan 23.30.

Kontakt

Frågor om anmälan till kursen:

Anna Wiklund
Länsstyrelsen Västerbotten
anna.wiklund@lansstyrelsen.se
010-225 44 58

Frågor om kursinnehåll:

Erika Ingvarsson
Umeå universitet
erika.ingvarsson@umu.se
072-537 26 50

Övriga frågor:

Sabinha Önnerlöv
Umeå universitet
sabinha.onnerlov@umu.se
090-786 68 85

Kontakt

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss