12- 03 sep okt klocka 10.00 - 15.00

Grundläggande utbildning i mänskliga rättigheter

Vill du veta mer om vilket ansvar du som offentliganställd har för respekten och implementeringen av mänskliga rättigheter i Sverige?

Kursens mål är att ge redskap för att på ett säkert och effektivt sätt hantera och föregripa problem som uppstår när de mänskliga rättigheterna ska säkras i konkreta förvaltningssammanhang.

Uppsala universitet ger en grundläggande utbildning om mänskliga rättigheter för anställda inom statliga myndigheter, regioner och kommuner.

Praktisk information

 • Utbildningens två första dagar ges i Lycksele (12-13 september på Ansia) och den tredje utbildningsdagen (3 oktober) sker digitalt.
 • Kursintyg utfärdas efter avslutad utbildning.
 • Deltagandet är kostnadsfritt och inkluderar förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika under dagarna. Men deltagarna behöver själva stå för kostnader för resa, boende och middag.
 • Observera att det endast finns ett begränsat antal platser på utbildningen, nämligen 25 stycken. Länsstyrelsen förbehåller sig rätten att vid behov omfördela platserna för att säkerställa en geografisk spridning över länet.

Mål

Efter genomgången utbildningen förväntas deltagarna kunna:

 • redogöra för det ansvar som det allmänna i dess olika delar har för att säkerställa respekten för de mänskliga rättigheterna
 • redogöra för de mänskliga rättigheternas juridiska, politiska och moraliska dimensioner
 • bearbeta frågan om hur mänskliga rättigheter konkret kan förverkligas i det offentliga utifrån de krav som ställs av lagstiftaren
 • identifiera situationer där mänskliga rättigheter aktualiseras inom den egna verksamheten och i det egna ansvarsområdet

Målgrupp

Anställda vid statliga myndigheter, regioner och kommuner, med särskilt fokus på anställda i chefsposition, verksjurister, handläggare, samt övriga anställda som i sin yrkesutövning har ansvar för utveckling, samordning eller implementering av de mänskliga rättigheterna.

Varmt välkommen!

Dag 1: 12 september (10.00-17.00)

Lokal: Ansia, Lycksele (Sommarvägen 1, 921 41 Lycksele)

10.00–10.15 Kursupptakt

Lärare: Johanna Romare och Per Sundman

10.15–12.00 Mänskliga rättigheter i offentlig förvaltning

Lärare: Johanna Romare

Att läsa vidare: Lind & Namli: kap. 1-2, 4-6 och 9, samt Bremdal & Ohlsson: kap. 1 och 4

12.00–13.00 Lunch

13.00–14.00 Demokrati och mänskliga rättigheter

Lärare: Per Sundman

Att läsa vidare: Lind & Namli: kap. 3; Bremdal & Ohlsson: kap. 2

14.00-14.30 Kaffe

14.30–16.00 Att motarbeta diskriminering i det offentligas tjänst

Lärare: Elena Namli

Att läsa vidare: Bremdal & Ohlsson: Kapitel 3; Lind & Namli: Kapitel 7 och 8. Underlag att läsa före föreläsningen skickas per e-post

16.00-16.15 Paus

16.15-17.00 Rättighetsbaserat arbetssätt och rättighetskonflikter

Att läsa vidare: Bremdal & Ohlsson: Kapitel 1 och 9.

Dag 2: 13 september (9.00-15.00)

Fokus på: Praktik och tillämpning

Lokal: Ansia, Lycksele (Sommarvägen 1, 921 41 Lycksele)

Lärare: Patrik Bremdal

9.00–10.15 Vad är mänskliga rättigheter ur ett rättsligt perspektiv?

Att läsa vidare: Lind & Namli, kap. 1 och 6, samt Bremdal & Ohlsson, kap. 5

10.15–10.30 Paus

10.30–12.00 Den statliga värdegrunden

Att läsa vidare: Lind & Namli: kap. 1 och 2

12.00–13.00 Lunch

13.00–14.00 Fördragskonform tolkning

Att läsa vidare: Bremdal & Ohlsson, kap. 5 och 7

14.00-14.15 Paus

14.15-14.45 Forts. Fördragskonform tolkning

14.45–15.00 Avslutning och presentation av uppgiften inför dag 3

Dag 3: 3 oktober (10.00-15.00)

Fokus på: Goda exempel och praktiskt arbete samt presentation av projektidé och diskussion

Lokal: Zoom (digitalt)

Lärare: Johanna Romare och Patrik Bremdal

Under utbildningens tredje dag presenterar du ett eget miniprojekt som går ut på att ta fram en åtgärd eller studera en befintlig åtgärd utifrån ambitionen att stärka arbetet med mänskliga rättigheter utifrån din roll i offentlig verksamhet.

Utifrån föreläsningarna och litteraturen fördjupar du din reflektion över den praktiska implementeringen av de mänskliga rättigheterna. Reflektionen ska utmynna i en projektskiss om ca 2 sidor där du identifierar förslag på åtgärder för att stärka arbetet med mänskliga rättigheter, utifrån din position eller roll på arbetsplatsen.

10.00–10.30 Introduktion till dagen

10.30–11.30 Presentationer

11.30–12.00 Gemensam diskussion och formulering av frågor för eftermiddagen

12.00–13.00 Lunch

13.00–15.00 Goda exempel och utmaningar

 • Goda exempel – vi diskuterar några av gruppens projektidéer som ni ser som särskilt goda exempel på hur det offentligas arbete med mänskliga rättigheter kan genomföras.
 • Utmaningar – vilka utmaningar identifierar ni i arbetet med mänskliga rättigheter?
 • Var behövs stöd? Vilken typ av stöd behövs (t.ex. utbildningar eller stöd från ledning)? Vem behöver ge stödet? (arbetsgivare, en myndighet, UU?)

Material

Deltagare förses med det material som används under kursen.

Vi arbetar med frågor såsom:

 • Relevant regelverk: tolkning och implementering
 • Diskriminering: rätten, rättspraxisen och förebyggande åtgärder
 • Statlig värdegrund och de mänskliga rättigheterna
 • Mänskliga rättigheter, ledarskap och myndighetskultur

Undervisningsformer

Kursen sträcker sig över tre dagar. De två första dagarna äger rum i anslutning till varandra medan den tredje dagen äger rum några veckor senare. Undervisningen de två sammanhängande dagarna består av föreläsningar. Den tredje dagen genomförs i seminarieform där kursdeltagarna fokuserar på det praktiska arbetet med de mänskliga rättigheterna i offentlig förvaltning. Deltagarna får en mindre uppgift att genomföra inför kursstart och annan uppgift att arbeta med på hemmaplan inför återsamlingsträffen. Båda uppgifter är nära relaterade till deltagarnas verksamhets- och ansvarsområden.

Genomgående för utbildningen är att deltagarnas verksamhet och ansvarsområde utgör fokus för undervisningen. I föreläsningar och interaktiva övningar kopplas teoretiska perspektiv till de utmaningar som deltagarna möter i sitt arbete på myndigheter och i förvaltning.

Utbildningen syftar till att stärka förutsättningar för att de mänskliga rättigheterna på ett effektivt sätt ska implementeras i förvaltningen. Därför kan det erbjudas enskilt stöd till deltagare i ledande positioner när insatser på egen myndighet eller enhet behöver planeras och genomföras

Lärare

Vid administrativa frågor kontakta: mruppdraget@uu.se 

Kurslitteratur

Bremdal, Patrik och Ohlsson, Johanna (red.) Mänskliga rättigheter i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur 2020.

Lind, Anna-Sara och Namli, Elena (red.): Mänskliga rättigheter i det offentliga Sverige. Lund: Studentlitteratur 2017.

Litteraturen delas ut vid kursstart i Uppsala och du förväntas därför inte göra några omfattande förberedelser inför utbildningen. Inför utbildningsstart skickas ett välkomstbrev ut med ett rättsfall som Elena Namli önskar att ni läser igenom före hennes föreläsning.

Lärplattform

Du kommer att få ett separat mejl där du bjuds in till kursens lärplattform Studium som kommer att användas inför utbildningens sista tillfälle. Där kommer även material från föreläsningar och praktisk information att laddas upp.

Var:
Lycksele (dag 1 och 2) och digitalt (dag 3).
Kostnad:
Ingen kostnad.
Sista anmälningsdag:
28 aug 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 28 augusti klockan 23.59.

Övrigt

Tillsammans driver Region Västerbotten, Funktionsrätt Västerbotten och Länsstyrelsen Västerbotten projektet Stärkt samverkan för mänskliga rättigheter i Västerbotten. Tillsammans med Uppsala universitet bjuder vi nu in till denna grundutbildning i mänskliga rättigheter.

Kontakt

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss