26- 27 apr 2023 klocka 11.30 - 14.30

Hur fyller vi jämställdhet med innehåll?

Människor på vågskål.

De fyra nordliga länsstyrelserna bjuder in till en konferens där vi fokuserar på hur vi tillsammans kan utveckla jämställdhetsarbetet i våra län.

Strateger från de fyra norrlänen (Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland) bjuds in till erfarenhetsbyte och lärande i arbetet med jämställdhetsintegrering. Under dessa dagar kommer det finnas tid för studiebesök och lärande sinsemellan.

Målgrupp

Strateger i de fyra länen som har i sitt uppdrag att arbeta med jämställdhetsintegrering och/eller förebygga och motverka mäns våld mot kvinnor inom kommuner, myndigheter, regioner, civilsamhälle och näringsliv.

Boende

Boende mellan 26-27 april ingår. Anmälan är bindande, vid ”no show” faktureras en administrativ avgift på 1500 kr. Plats kan överlåtas.

Program

26 april

11.30-12.30 Lunch, Plaza Umeå

Välkomna och inledning

Läget i länen? - Länsstyrelserna

Hur fyller vi jämställdhet med innehåll? - Malin Rönnblom, professor i statsvetenskap, Umeå universitet

16.15 Visning Kvinnohistoriskt museum

18.30 Gemensam middag

27 april

8.30-8.45 God morgon!

Erfarenhetsutbyte och dialoger utifrån teman.

Jämställdhet i den gröna omställningen

Summering

12.00-13.00 Lunch

13.00-14.30 Busstur: Det könade landskapet – Umeå kommun

Tematik för erfarenhetsutbyte

Vid anmälan får ni göra ett (1) val utifrån den tematik som ni är mest intresserad av att utbyta erfarenheter kring.

  • Hur skapar vi ett hållbart arbete med jämställdhetsintegrering?
Här får du bland annat ta del av konkreta exempel och verktyg för att arbeta med jämställd styrning och ledning samt ges möjlighet att utbyta erfarenheter kring hur vi kan skapa mer långsiktiga förändringar i arbetet med jämställdhetsintegrering.
  • Att fråga om våld och våldsutsatthet på arbetsplatsen
Våra arbetsplatser är viktiga arenor för att upptäcka våld och stötta utsatta. Fler och fler myndigheter och kommuner arbetar idag med frågan. Under denna tematik får du möjlighet att lyssna in en aktör som arbetat med våld som en arbetsgivarfråga och tid till kollegialt erfarenhetsutbyte. Gå gärna Jämställdhetsmyndighetens webbkurs Länk till annan webbplats. innan.
  • Att arbeta i motstånd
Här får vi bland annat möta Marianne Nilsson, jämställdhetstrateg på Region Värmland och författare till boken "Det handlar om makt". Vi pratar strategier för att möta motstånd.
  • Hur behåller vi genusperspektivet i det våldsförebyggande arbetet?
Många kommuner/aktörer i våra län arbetar idag våldsförebyggande, men hur säkerställer vi att genusperspektivet bygger vår teoretiska utgångspunkt och att det finns med i det operativa/praktiska utförandet? Lyssna till Örnsköldsviks kommun om hur de säkerställer att arbetet har en kritisk ingång till hur normer kring kön skapas och ta chansen att diskutera ert arbete och förutsättningar med kollegor.
Var:
Scandic Plaza, Umeå
Kostnad:
Gratis
Sista anmälningsdag:
06 feb 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 6 februari klockan 23.55.

Kontakt