26 apr 2023 klocka 08.30 - 12.30

Alkoholutbildning för politiska nämnder

Hylla med flaskor och paragraf.

Är du ny i rollen som kommunpolitiker eller kommunal chef med ansvar för alkoholservering eller ser er kommun ett behov av att friska upp kunskaperna om alkohollagstiftningen?

Länsstyrelsen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtlands län bjuder in till en digital utbildning inom alkohollagstiftningen.

Utbildningen innehåller både krav vid tillståndsgivning och tillsyn samt nämndens roll i processen. Nämnden får nödvändig kännedom om alkohollagen och de paragrafer som ofta leder till diskussioner samt en genomgång av den rättspraxis som domstolarna tillämpat de senaste åren.

Utbildningen kompletteras med att vi kort går igenom alkoholens medicinska effekter på människokroppen. Detta är vital kunskap att bättre förstå alkoholens skadeverkningar och skaderisker samt de samhällskostnader detta medför.

En kortare information om tillståndsgivning inom tobaksområdet kommer också att ges.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till politiker som beslutar i alkohollagsfrågor i kommunen och chefer i kommuner.

Föreläsare

Jan Eriksson, Toftahill utbildning håller i utbildningen. Toftahill Utbildning har utbildat inom alkohol och alkohollagen sedan 1998. De har utbildat politiska nämnder och utskott sedan 2002 åt flera från länsstyrelser och enskilda kommuner. Föreläsarna har erfarenhet av serveringsverksamhet och dokumenterad kompetens i att föreläsa om alkohollagen.

Vill du gå utbildningen 25 april istället?

Anmäl dig till Länsstyrelsen i Norrbottens läns utbildning

Var:
Digital föreläsning. Länk skickas ut några dagar innan utbildningstillfället.
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
31 mar 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det finns 2 lediga platser kvar.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Övriga upplysningar om till exempel specialkost, allergi eller hjälpmedel, skickar du separat via e-post till kontaktpersonen för arrangemanget.

Kontakt