Risk för gräsbrand i Västerbottens länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

18 apr 2023 klocka 13.00 - 14.00

Hur skapar vi ett jämställt totalförsvar? (Inställt)

Europakarta på en jordglob

Detta seminarium är inställt på grund av att förläsaren meddelat förhinder. Vi återkommer med ett nytt seminarietillfälle inom kort.

Rysslands krig mot Ukraina och det säkerhetspolitiska läget har än tydligare aktualiserat behovet om återuppbyggnaden av totalförsvaret – där den civila och militära förmågan och allmänhetens försvarsvilja är viktiga komponenter för helheten. Men vilka hänsynstaganden och perspektiv behöver tas med i totalförsvarsuppbyggnaden?

Riskerar det aktuella säkerhetspolitiska läget forma ett totalförsvar där perspektiv som jämställdhet eller annan social ojämlikhet glöms bort? Behöver maktordningar beaktas och vilken betydelse kan det ha för den gemensamma försvarsviljan?

Sara Bondesson, lektor vid Försvarshögskolan, tar avstamp i den bredare forskningen kring hur kriser och konflikter påverkar samhällsgrupper olika och belyser frågorna:

  • Hur och varför behöver totalförsvarsplaneringen ta hänsyn till olika maktordningar?
  • Hur spelar dessa maktordningar roll för vilka grupper som riskerar att bli mest utsatta i en situation av höjd beredskap i Sverige?

Om totalförsvaret

Sveriges totalförsvar består av civilt och militärt försvar. Det civila försvaret omfattar hela samhället och alla de funktioner som måste fungera, även under höjd beredskap och krig. Verksamheten inom civilt försvar bedrivs av många olika aktörer: statliga myndigheter, kommuner, regioner, näringsliv och frivilligorganisationer. Tillsammans med Försvarsmakten samordnar Länsstyrelsen det civila och militära försvaret.

För vem?

Seminariet riktar sig till alla intresserade, men särskilt till dig som arbetar med frågor inom säkerhet och beredskap, jämställdhet, utbildning eller socialtjänst inom kommun, region, myndighet eller organisation i Västerbottens och Norrbottens län.

Säkerhetspolitiskt seminarium – en digital seminarieserie

Länsstyrelsen i Västerbotten och Norrbotten bjuder in till digitala seminarium med fokus på de säkerhetspolitiska utmaningarna av Rysslands invasion av Ukraina.

Seminarierna syftar till att skapa en djupare förståelse för hur den säkerhetspolitiska situationen påverkar oss i Västerbotten och Norrbottens län idag och hur den kan tänkas påverka oss på sikt. Vi belyser även det civila försvarets roll och hur vi alla kan bidra för att stärka försvarsviljan i norrlänen.

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Detta seminarium är tyvärr inställt. Vi återkommer med ett nytt seminarietillfälle inom kort.
Var:
Digitalt (Skype)
Kostnad:
Ingen kostnad.
Sista anmälningsdag:
04 apr 2023

Kontakt