Aktuella varningsmeddelanden i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

01 jun 2023 klocka 08.00 - 09.00

Rättighetsmorgon del 4 av 8

Hur arbetar vi med rättigheter för personer med funktionsnedsättning? Vi pratar funktionsrätt.

Välkommen att delta på årets fjärde morgonföreläsning med mänskliga rättigheter i centrum. Temat är funktionsrätt och berör särskilt Länsstyrelsens uppdrag inom funktionshinderspolitiken.

Föreläsare

  • ”En längtan efter tillhörighet. Om döva och hörselskadade unga vuxnas sociala interaktioner, sociala relationer och identitet." - Sylvia Olsson, Fil. Dr. och Lektor i socialt arbete, Fil mag psykologi, Mälardalens universitet.
    • Vi får en bild av hur det är att växa upp i en värld där du alltid tillhör en minoritetsgrupp och hur det är att gå genom skola, arbetsliv och sociala relationer med nedsatt hörsel.
  • "Sexualupplysning för alla. Ett metodmaterial för ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning och autism." - Karin Forsslund, projektledare Sexualupplysning för alla, RFSU Malmö.
    • Ingen av oss föds med kunskapen om hur vi är bra sexpartners, men vissa behöver träna mer än andra. Snittungdomen pratar ofta med sina kompisar, dejtar kanske och inhämtar mycketinformation på nätet. Men ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning och autism lever många gånger skyddat utan samma möjlighet att få kunskap och information om sexuella relationer.

Arrangemanget är del 4 av 8 i föreläsningsserien Rättighetsmorgon.

Föreläsningsserien Rättighetsmorgon

Arrangemanget är en del av föreläsningsserien Rättighetsmorgon. I serien uppmärksammar vi frågor med koppling till social hållbarhet och särskilt till mänskliga rättigheter. Vi kommer under året ta upp frågor som vi arbetar med i Länsstyrelsens regeringsuppdrag inom mänskliga rättigheter; Agenda 2030, barnrätt, nationella minoriteter, funktionshinderpolitiken, personligt ombud, demokratifrågor och medborgarskapsceremonier.

Vi blandar forskning med röster från idéburen sektor. Vi riktar oss till dig som arbetar i offenlig sektor, i en förening och organisationer. Även privatpersoner är välkomna.

Varje föreläsning kommer att vara totalt 1 timme, första torsdagen i mars, april, maj, juni, september, oktober, november och december mellan klockan 8.00–9.00. Föreläsningarna är digitala och arrangeras av Länsstyrelsen Västerbotten tillsammans med två tillfrågade gäster. Varje arrangemang har olika teman.

Agenda 2030 mål 3, 4 och 10. 
Var:
Digitalt.
Kostnad:
Ingen kostnad.
Sista anmälningsdag:
30 maj 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 30 maj klockan 23.59.

Kontakt