02- 27 dec jan klocka 09.00 - 16.00

Att bemöta och motivera personer som utövat våld

(nivå 1B)

En utbildning för dig som vill ha ökad kunskap om våld i nära relationer och personer som utövar våld, samt hur du kan upptäcka och motivera dessa personer till behandling. Utbildningen erbjuds i samverkan med Region Västerbotten.

Mer om utbildningen

Syftet är att du ska få ökad kunskap om mäns våld mot kvinnor och hur man kan upptäcka och motivera personer som utövar våld i nära relationer till behandling. Utbildningen ger också övergripande kunskap om våldets mekanismer och hur motivationsarbete med våldsutövare går till.

Programpunkter

  • Multipla teoretiska linser i mötet med personer som utövat våld i nära relationer
  • Om våldsutövaren
  • Vanmakt eller makt eller både och?
  • Forskning om motivationsarbete i mötet med våldsutövare
  • De två tornen – en metafor för MI med våldsutövare
  • Konkret motivationsarbete med våldsutövare
  • Mina egna rättningsreflexer
  • En översikt av våldsbehandling

Målgrupp

Utredande och behandlande personal i Västerbottens län inom exempelvis socialtjänst och hälso- och sjukvård, som har viss erfarenhet av eller kunskap om att arbeta med metoden motiverande samtal (MI).

Utbildare

Dan Rosenqvist, legitimerad psykolog, KBT-terapeut och är utbildad i EMDR och affektfokuserad psykodynamisk terapi. Har arbetat med utövare av våld i nära relationer sedan 2010 och utbildar bland annat också i behandlingsstrukturen Samtal om våld.

Praktisk information

Heldagskursen ges vid två tillfällen: fredag den 2 december 2022 respektive fredag den 27 januari 2023.

Kursen hålls digitalt kl. 09.00–16.00 (7 timmar inklusive pauser) och varvar föreläsning, samtal i smågrupper, korta reflektioner och film.

Antal deltagare per tillfälle är minst 8 och max 25 personer. Vid stort intresse att delta tar sig arrangörerna rätten att prioritera deltagare.

Anmälan – välj ett datum

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 16 november klockan 23.59.

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 12 december klockan 23.59.

Andra utbildningar om att möta eller behandla våldsutövare

Vi erbjuder även andra utbildningar som handlar om att möta eller behandla våldsutövare, med varierande nivåer av behov och förkunskaper.

Första samtalet med våldsutövare - Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Introduktion för yrkesverksamma i hela Norrland, med utgångspunkt i socialtjänstens nya lagstiftning och föreskrifter.

Nivå 1A: Om våld i nära relation och att möta våldsutövare - för yrkesverksamma i Västerbottens län som vill ha grundläggande kunskaper på området.

Nivå 2: Behandling av våldsutövare - för yrkesverksamma i Västerbottens län som kommer att behandla våldsutövare.

Var:
Digitalt (Zoom)
Kostnad:
Gratis.
Sista anmälningsdag:
12 dec 2022

Kontakt