25 nov 2022 klocka 09.00 - 15.10

Prevention - makt, ledarskap och ansvar - nya platser finns!

En vecka fri från våld i rosa text på vit bakgrund.

Arbetet att stoppa mäns våld mot kvinnor får inte upphöra. Därför bjuder Unizon och MÄN tillsammans med Länsstyrelsen Västerbotten in till den årliga konferensen om våldsprevention.

Årets konferens lägger fokus på hur ledning och chefsstöd kan möjliggöra
långsiktighet i det förebyggande arbetet. Under förmiddagen lyfts kunskap och
erfarenheter kring hur ledning och beslutsfattare via sitt ledarskap bidrar till att
eldsjälar och anställda ges förutsättningar att genomföra sitt förebyggande
arbete på bästa möjliga sätt. Under eftermiddagen kommer fokus att ligga på konkreta exempel från kommuner som arbetar långsiktigt och brett i sitt förebyggande arbete. Konferensen avslutas med en föreläsning av Jackson Katz Ph.D som är internationellt känd för sitt banbrytande arbete och aktivism i frågor om kön, ras och våld.

9.00-9.30 Inledning och brandtal av Olga Persson, ordförande Unizon och Shahab Ahmadian, ordförande MÄN. Malin Rönnblom är moderator.

9.30–10.10 Jämställdhetsmyndighetens Generaldirektörsnätverk

Jämställdhetsmyndigheten har tagit initiativ till att starta ett strategiskt råd för
myndighetschefer för myndigheter med särskilt fokus på våldsförebyggande arbete och brottsbekämpning. Rådets uppgift är bland annat att bidra till ett systematiskt, samordnat och effektivt genomförande av arbetet inom ramen för den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

10.10–10.20 Paus

10.20–10.40 ”Gängens värsta fiende” – hellre ingripa tidigt än att vara tuff för sent”

Jan Jönsson, tidigare socialborgarråd i Stockholm stad, politiker för Liberalerna och f.d. rektor i Botkyrka kommun, berättar i denna föreläsning om hur politiker kan ta ansvar för ett systematisk våldspreventivt arbete i en kommunal kontext.

10.40–11.20 Den nye mannen

Niclas Järvklo, doktorand vid Stockholms universitet, om statlig maskulinitetspolitik i Sverige från 1980-talet till 2020-talet.

11.20–11.30 Paus

11.30–12.00 BRÅ rapport: Hur kan vi kartlägga våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution och människohandel?

Carl Gynne, Brå och Lina Lundborg, Jämställdhetsmyndigheten.
Underlag med koppling till våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel inkluderas alltför sällan i den lokala brottsförebyggande lägesbilden. Brå har, i samverkan med Jämställdhetsmyndigheten, tagit fram ett fördjupat metodstöd för hur den generella kartläggningen kan kompletteras med underlag med koppling till våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution och
människohandel. Brå och Jämställdhetsmyndigheten kommer att presentera hur
brottsförebyggande aktörer kan ta sig an frågan, i samverkan med andra inom det våldsförebyggande arbetet.

12.00–13.00 Lunch

13.00–13.30 Det goda exemplet Västerbotten

Sorsele kommun har sedan 2018 ingått i Länsstyrelsen Västerbottens initiativ
Våldsprevention Västerbotten. Målsättningen med arbetet är att hitta en metod att arbeta våldsförebyggande med en genusförändrande ansats i glesbygdskommuner. Arbetet har bedrivits med en hela kommunen-ansats vilket innebär att ett flertal förvaltningar deltagit i hela processen, men även kommunchef och kommunstyrelsens ordförande. Detta har lett till att ett flertal viktiga beslut har kunnat fattas som fått effekt för det våldspreventiva arbetet. Under denna programpunkt får vi lyssna till Josephine Gabrielsson, brottsförebyggande samordnare samt Kjell Öjeryd, kommunstyrelsens ordförande som berättar om vilka avgörande beslut som fattats, vad som lett till att de kunnat fattas samt vilken effekt de besluten fått för det våldsförebyggande arbetet.

13.30–14.00 Det goda exemplet Eskilstuna

Medverkande är Elin Karlberg, Ungdomsutvecklare Ung fritid och mötesplatser, Helen Kärrholmen, Kurator Fristadsskolan och Samordnare MVP/AT, Sofia Skau, Ungdomsjouren Fria, Helena Carlström, Rektor Rekarnegymnasiet, Alexandra Ringström, Utvecklare Ung fritid och mötesplatser.

Eskilstunas resa i det våldsförebyggande arbetet med MVP och Agera tillsammans. Från bakgrund och långsiktighet i ett par skolor, pånyttfödelse på ett SSPF-möte till en uppväxling på kommunövergripande nivå. Ledningens roll, lärdomar och förutsättningar som krävs för att det ska fungera och kunna växa. Samverkan och goda exempel.

14.00–14.15 Paus

14.15-15.10 Om mäns våld och ansvar i det våldsförebyggande arbetet

Jackson Katz är internationellt känd för sitt banbrytande arbete och aktivism i frågor om kön, ras och våld. Katz har länge varit en viktig figur och ledare i den växande globala rörelsen av män som arbetar för att främja jämställdhet och förebygga mäns våld mot kvinnor. Han är medgrundare av Mentors in Violence Prevention (MVP), ett inflytelserikt våldspreventivt program som finns både i Nordamerika, Europa och Sverige

Frågor?

Mejla info@mfj.se eller info@unizon.se.

Om konferensen

Konferensen är en återkommande del av En vecka fri från våld som inträffar 21–27 november 2022. Initiativet är skapat av Unizon och MÄN, och stöds av Jämställdhetsmyndigheten, Länsstyrelserna och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Tillsammans kan vi förebygga mäns våld mot kvinnor!

Var:
Digitalt
Kostnad:
Gratis
Sista anmälningsdag:
18 nov 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 24 november klockan 12.00.

Kontakt