21- 25 nov 2022 klocka 09.00 - 17.00

En vecka fri från våld 2022

Illustration av två personer i armkrok med handen höjd som stopp.

Dags för fem dagar med kunskapshöjande, normbrytande och stärkande aktiviteter som alla har en sak gemensam - att uppnå ett samhälle fritt från våld. Välkommen till en vecka fri från våld.

Här har vi samlat alla aktiviteter som Länsstyrelsen Västerbotten och länsdelegationen i jämställdhet tillsammans med andra samarbetsaktörer arrangerar i länet under veckan, samt länkar till kostnadsfria webbkurser och annat kunskapshöjande material.

Ett fokusområde per dag

Under En vecka fri från våld i Västerbotten har vi tillägnat varje dag ett särskilt fokusområde som är viktigt att uppmärksamma i arbetet mot våld.

Måndag: Pojkars och mäns våld mot kvinnor och flickor och våld i nära relationer

Att mäns våld mot kvinnor ska upphöra är ett av Sveriges sex jämställdhetspolitiska delmål. Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt jämställdhetsproblem. Våldet tar sig uttryck på olika sätt och innebär ett ansvar för många aktörer i samhället.

14.00-19.00 Öppet hus: Centrum mot våld

Välkommen att besöka Centrum mot våld i Umeå och ta del av kortare föreläsningar om de olika delarna av verksamheten.

Centrum mot våld i Umeå erbjuder stöd och vägledning för såväl våldsutsatta som personer som vill sluta utöva våld. På måndagen och torsdagen har Centrum mot våld öppet hus - passa på att besöka dem!

Centrum mot vålds hemsida på Umeå kommuns webbplats Länk till annan webbplats.

Målgrupp: Yrkesverksamma och intresserad allmänhet

Medverkande: Personal från centrum mot vålds verksamhet

Plats: Tvistevägen 47 A, 1 trappa, Umeå

Mjuka ledare

RF-SISU Västerbotten vill, med tre videointervjuer, lyfta fram idrottsledare runt om i Västerbotten som i sitt ledarskap jobbar aktivt med frågor kopplat till mjuka värden, machokultur, jämställhet och killars mentala mående.

Medverkande: Viktor Agnarsson från Skellefteå Padel Förening, Micke Berglund från Malå IF och Jörgen Sundberg, Team TG.

Målgrupp: Idrottsledare, aktiva idrottsutövare, styrelserepresentanter

Tid: De olika samtalen släpps på klockan 8.00 under måndagen, onsdagen och fredagen.

Plats: Digitalt, på RF SISUs Facebooksida.

Samtal om Mjuka ledare på RF SISU:s Facebooksida Länk till annan webbplats.

För dig som vill lära dig mer om pojkars och mäns våld mot kvinnor och flickor och våld i nära relationer

Länsstyrelsen Västerbotten har tagit fram en film som visar hur intensivt arbete och politiska beslut som rör makt och kön har lett till ökad jämställdhet i Sverige och i Västerbottens län. Trots allt arbete är vi ännu inte jämställda.

Ett jämställt Västerbotten? på Youtube Länk till annan webbplats.

Umeå kommun har tagit fram och samlat material och filmer som på olika sätt berör mäns våld mot kvinnor.

Mäns våld mot kvinnor på Umeå kommuns hemsida Länk till annan webbplats.

I den här filmen får du veta mer om Våldsprevention Västerbotten, ett samarbetsprojekt med genusförändrande ansats i små kommuner. Arbetet drivs av Länsstyrelsen Västerbotten i samarbete med MÄN, Polismyndigheten och fyra kommuner i Västerbotten.

Våldsprevention Västerbotten på Youtube Länk till annan webbplats.

Skolverkets webbaserade utbildning om hur skolor kan organisera och bedriva ett systematiskt arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck, med tonvikt på främjande och förebyggande insatser.

Webbkurs för skolor om att arbeta mot hedersrelaterat våld och förtryck på Skolverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Jämställdhetsmyndigheten erbjuder en kostnadsfri digitala utbildning om jämställdhetsintegrering i offentlig sektor.

Webbkurs om jämställdhetsintegrering på Jämställdhetsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Kursen syftar till att ge kommuner, stadsdelar och enskilda verksamheter en grundkompetens om hedersrelaterat våld och förtryck.

Webbkurs om hedersrelaterat våld och förtryck på på länsstyrelsernas webbplats webbkursheder.se Länk till annan webbplats.

Nationellt centrum för kvinnofrid erbjuder denna grundläggande digitala utbildning som ger en introduktion till ämnet mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Webbkurs om våld på Nationellt centrum för kvinnofrids webbplats Länk till annan webbplats.

Tisdag: Barn och unga

Omkring tio procent av alla barn i Sverige har upplevt våld i hemmet någon gång. Många barn som upplever våld blir också själva utsatta. Barn som bevittnar brott löper dessutom större risk att drabbas av fysisk och psykisk ohälsa. Varje barn har rätt att skyddas mot våld.

10.00–10.45 Våld – en del av barns vardag

Bris presenterar sin årsrapport Våld – en del av barns vardag, som utgår ifrån barns samtal till Bris nationella stödlinje under 2021. Presentationen fördjupar sig särskilt i barns utsatthet för våld, såväl i det egna hemmet som i samhället i stort. Förutom barns röster lyfts även forskning och förbättringsförslag i syfte att ge varje barn en trygg uppväxt.

Medverkande: Linn Nordli från Bris, Barnens rätt i samhället.

Målgrupp: Alla intresserade vuxna.

Plats: Digitalt.

Föreläsningen i Zoom Länk till annan webbplats.

Rapporten Våld - en del av barns vardag på Bris webbplats Länk till annan webbplats.

18.00 Kom och prata samtycke med Ida Östensson

Har du frågor om samtycke eller relationer? Vad är samtycke? Vad är okej och måste man säga nej?

Kom och lyssna på Ida Östensson som håller en kort föreläsning om samtycke. Efteråt har du möjlighet att ställa frågor och samtala.

Medverkande: Ida Östensson. Hon är bland annat grundare till och ordförande på jämlikhetsstiftelsen Make Equal, medgrundare till samtyckesrörelsen Fatta, initiativtagare till #Killmiddag och författare till boken Allt vi inte pratar om.

Målgrupp: Unga mellan 13 och 23 år.

Plats: Hamnmagasinet ungdomens hus, Västra Strandgatan 4 i Umeå

Killars våld mot tjejer och våld i ungas relation - Vad behöver du som förälder veta?

Välkommen att delta på en digital föreläsning med insamlingsstiftelsen 1000 möjligheter, som bland annat driver sajten ungarelationer.se.

På ungarelationer.se/förälder finns även stöd och information till dig som vuxen.

Medverkande: Zandra Kanakaris, grundare och generalsekreterare för insamlingsstiftelsen 1000 möjligheter.

Målgrupp: Föräldrar och andra viktiga vuxna i ungas närhet.

Tid och plats: Digitalt. Detaljerad information och webbadress till föreläsningen kommer att publiceras här inom kort. Föreläsningen kommer att finnas tillgänglig på Länsstyrelsens hemsida även efter den 22 november.

Stöd till dig som vuxen på webbplatsen Unga relationer Länk till annan webbplats.

För dig som vill lära dig mer om barn och unga

Vi måste prata om våldet är Umebrås (Umeå kommuns lokala brotts- och drogförebyggande råd) kampanj som syftar till att ge unga styrkan att våga larma och säga ifrån när det gäller våld, söka hjälp och veta var man kan få stöd om man känner sig utsatt eller misstänker att man utsätter andra för våld.

Vi måste prata om våldet - Umeå kommuns kampanjsajt Länk till annan webbplats.

Sex är alltid frivilligt, annars är det ett brott. Läs mer om Sveriges sexualbrottslagstiftning samtyckeslagen som trädde i kraft 2018 på Brottsoffermyndighetens kampanjsajt.

Av fri vilja på Brottsoffermyndighetens kampanjsajt Länk till annan webbplats.

Brottsoffermyndigheten erbjuder en kostnadsfri digital utbildning om barn som bevittnat våld. I den här utbildningen får du lära dig om konsekvenser för barn som bevittnat våld och vad våldet innebär för barn som vistas eller har vistats i skyddat boende. Du får även lära dig mer om hur de här frågorna hanteras i rättsprocessen i ärenden om vårdnad, boende och umgänge.

Webbkurs: Barn som bevittnat våld på Brottsoffermyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Barnafrid erbjuder en kostnadsfri digital utbildning som ger dig som yrkesverksam kunskap och verktyg för att upptäcka, bemöta och hjälpa barn som varit utsatta för våld eller övergrepp.

Webbkurs: Basprogram om våld mot barn och unga på Barnafrids webbplats Länk till annan webbplats.

Jämställdhetsmyndigheten har tagit fram denna kostnadsfria digitala introduktionskurs för yrkesverksamma om sexuell exploatering av barn, prostitution och människohandel.

Webbkurs om sexuell exploatering av barn, prostitution och människohandel på Jämställdhetsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Onsdag: Arbetsgivare och ledarskap

Våld i nära relationer påverkar inte bara privatlivet, utan i allra högsta grad även tillvaron på arbetet och i föreningslivet. Att vara utsatt för våld i nära relation påverkar ens mående och ofta ens arbets- och prestationsförmåga. Arbetsplatser och föreningsliv spelar en viktig roll för att förändra normer kring våld och förtryck, både i nära och andra sociala relationer.

13.00 Västerbottens superhjältar – de som bryter normer.

I detta samtal träffar RF-SISUs idrottskonsulent Parva Zarassi Camilla Högdahl. Camilla kommer bland annat att berätta om sin roll som kvinnlig ordförande i styrelsen för Tough Training Group Idrottsförening, TTGU IF. Samtalet kommer beröra jämställdhet inom idrottsrörelsens olika arenor och hur TTGU IF framgångsrikt har jobbat för en jämn könsfördelning i deras förening, samt Camillas egna upplevelser och erfarenheter som kvinnlig ordförande.

I samtalsserien Västerbottens superhjältar träffar RF-SISU Västerbotten personer som på olika sätt bryter mot normer eller verkar för att sänka trösklarna för deltagande i idrottsrörelsen. Samtalen i serien berör de olika diskrimineringsgrunderna och lyfter fram olika föreningsaktiva och deras resa inom idrotten utifrån dessa. Det här samtalet utgår ifrån diskrimineringsgrunden kön.

Medverkande: Camilla Högdahl från TTGU IF och Parva Zarassi från RF SISU.

Målgrupp: Intresserad allmänhet

Plats: Digitalt (Facebook)

Till samtalet på RF SISUs Facebooksida Länk till annan webbplats.

13.00-14.00 Föreläsning om incels

Länsstyrelserna i Västernorrland, Västerbotten, Norrbotten och Jämtland bjuder in till en föreläsning om incels. Sedan 2014 har ett flertal våldsdåd begåtts av individer som identifierar sig själva som incels och flera länders säkerhetstjänster har varnat för det växande hot som kommer från incel-miljön.

Den här presentationen kommer att ge en introduktion till incels som subkultur och till de digitala mötesplatserna för incels.

Medverkande: Föreläsare är Lisa Kaati från Stockholms universitet, som tidigare har jobbat på Totalförsvarets forskningsinstitut. Hennes forskning handlar om analyser av olika digitala fenomen, framför allt att analysera förekomsten och innehållet i våldsbejakande extremistiska budskap i digitala miljöer, att utveckla teknik och metoder för att göra hot- och riskbedömningar i digitala miljöer samt att upptäcka hat och hot.

Målgrupp: Intresserad allmänhet likväl som personer inom socialtjänst, skolverksamhet, kultur och fritid, krisberedskap och Polismyndigheten. Föreläsningen riktar sig särskilt till dig som arbetar med, eller är intresserad av, våldsbejakande extremism, mäns våld mot kvinnor, trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete, jämställdhet, mänskliga rättigheter, säkerhetsarbete och/eller psykisk ohälsa.

Plats: Digitalt (Zoom)

Anmälan: Senast den 14 november via Länsstyrelsen Västernorrlands webbplats:

Föreläsning om incels på Länsstyrelsen Västernorrlands webbplats Länk till annan webbplats.

#METOO

Utställningen #metoo på Kvinnohistoriskt museum i Umeå handlar om de som var med – som agerade, reagerade, förändrade arbetsplatser, samlade berättelser, påverkade politiken och gick ut på gator och torg.

Berättelserna och vittnesmålen som delades under #metoo blev starten för en rörelse, av många kallad en revolution! Det här är en utställning om den rörelsen - men också om framtiden!

Medverkande: Videos och inlägg från sociala medier från #metoorörelsen med bl.a. Bianca Kronlöf, Emma Knyckare, Fatta!, Förtalskassan, Liselotte Wajstedt, RFSL, Niejda, Sáminuorra, Samordningen Metoouppropen och #metoosweden.

Målgrupp: Intresserad allmänhet

Tid: Utställningen öppnade den 15 oktober 2022 och kommer att visas till och med den 10 mars 2023. (Tips! Missa inte heller Metoodagen som hålls på Väven redan den 12 november!)

Inbjudan till metoodagen den 12 november på Allt om Västerbottens webbplats Länk till annan webbplats.

Plats: Väven, Storgatan 46A, Umeå

På Kvinnohistoriskt museums webbplats hittar du mer information och utställningens öppettider.

Om #metooutställningen på Kvinnohistoriskt museums webbplats Länk till annan webbplats.

Mjuka ledare

RF-SISU Västerbotten vill, med tre videointervjuer, lyfta fram idrottsledare runt om i Västerbotten som i sitt ledarskap jobbar aktivt med frågor kopplat till mjuka värden, machokultur, jämställhet och killars mentala mående.

Medverkande: Viktor Agnarsson från Skellefteå Padel Förening, Micke Berglund från Malå IF och Jörgen Sundberg, Team TG.

Målgrupp: Idrottsledare, aktiva idrottsutövare, styrelserepresentanter

Tid: De olika samtalen släpps kl 8.00 under måndagen, onsdagen och fredagen.

Plats: Digitalt, på RF SISUs Facebooksida.

Samtal om Mjuka ledare på RF SISU:s Facebooksida Länk till annan webbplats.

För dig som vill lära dig mer om arbetsgivare och ledarskap

Forskare vid Western University i Kanada har på uppdrag av Jämställdhetsmyndigheten utfört en studie om hur våld i nära relationer påverkar arbetet, arbetsgivare och arbetsplatser. De arbetsplatser som undersöktes var Jämställdhetsmyndigheten samt länsstyrelserna i Kronoberg, Skåne, Värmland och Västerbotten.

Läs rapporten Kan arbetsplatsen vara trygg när hemmet inte är det? på Jämställdhetsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Jämställdhetsmyndighetens erbjuder en kostnadsfri digitala utbildning som ger kunskap och verktyg för att upptäcka och agera om någon på jobbet är utsatt för våld.

Webbkursen Våld i nära relation – agera som chef eller kollega på Jämställdhetsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Torsdag: Maskulinitet

Arbetet mot våld måste involvera pojkar och män och utmana de föreställningar om manlighet som utgör hinder för jämställdheten. Ett jämställdhetsarbete som förändrar begränsande och skadliga maskulinitetsnormer ger stora vinster för både kvinnor och män och för samhället som helhet.

09.00-12.00 Makt, möjligheter och maskulinitet!

Vill ni påbörja eller fördjupa ert jämställdhetsarbete? Då är ni varmt välkomna till en workshop som tar avstamp i föreställningar om maskulinitet!

Halvdagen ska bidra till att öppna upp för konkreta samtal om på vilket sätt ett aktivt jämställdhetsarbete kan göra skillnad i din organisation. Workshopen är ett samarrangemang mellan Länsstyrelsen Västerbotten och Region Västerbotten.

Målgrupp: Aktörer i länet som vill vidareutveckla sitt arbete med jämställdhet. Såväl offentliga som privata verksamheter är välkomna. Vi ser gärna att ni deltar 2-3 personer per verksamhet. Antalet platser är begränsat.

Vänligen anmäl varje deltagare via anmälningsformuläret nedan!

Plats: Scandic Plaza Umeå, Storgatan 40

Program

09.00 Inledning

09.10 Problematisk maskulinitet – det berör alla. Föreläsning med Jesper Fundberg, Malmö universitet

Om Jesper Fundberg på Malmö universitets hemsida Länk till annan webbplats.

10.00 Material: Man gör skillnad med Johan Pettersson, Make Equal

Om Make Equals material Man gör skillnad på Facebook Länk till annan webbplats.

10.15 Material: Machosamtalet med Sofia Elwér och Maria Stefansson, Region Västerbotten

Om materialet Machosamtalet på region Västerbottens webbplats Länk till annan webbplats.

10.30 Tid för att testa materialen samt fika

11.30 Avslutande diskussion

12.00 Gemensam lunch

Anmälan till workshopen

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 17 november klockan 23.59.

14.00-19.00 Öppet hus: Centrum mot våld

Välkommen att besöka Centrum mot våld i Umeå och ta del av kortare föreläsningar om de olika delarna av verksamheten.

Centrum mot vålds hemsida på Umeå kommuns webbplats Länk till annan webbplats.

Målgrupp: Yrkesverksamma och intresserad allmänhet

Medverkande: Personal från centrum mot vålds verksamhet

Plats: Tvistevägen 47 A, 1 tr., Umeå

13.00, 15.00, 17.00 och 19.00 Bastuklubb för män

Ögonblickteatern i Umeå har hittills undersökt undersöker systerskap och förtrolighet utifrån dambastun som rum och sammanhang. Nu öppnas Bastuklubbens bastuvagn istället upp för män, och ger män möjlighet att basta tillsammans och träna på systerskap och nära samtal.

Tillsammans med en manlig samtalsledare ur Ögonblicksteaterns personal kommer gruppen att utgå från Bastuklubbens samtalskortlek för att träna sig i att öppna upp för nära samtal och medvetandehöjning. 

Plats: I Bastuklubbens uppvärmda bastuvagn utanför Ögonblicksteatern, Västra Strandgatan 7B, Umeå 

Tid: Bastusittningen varar i 45 minuter.

Om Bastuklubben och anmäl dig på Ögonblicksteaterns webbplats Länk till annan webbplats.

För dig som vill lära dig mer om maskulinitet

Machosamtalet är ett material som riktar sig till dig som vill komma igång med ett jämställdhetsarbete på din arbetsplats. Materialet syftar till att förändra begränsande manlighetsnormer eller rent av bryta upp en machokultur. Machosamtalet är framtaget av Region Västerbotten och Region Norrbotten i samarbete med Unghästen/Västerbottensteatern och med stöd av Länsstyrelsen Västerbotten.

Om materialet Machosamtalet på Region Västerbottens webbplats Länk till annan webbplats.

Våldsprevention Västerbotten är ett samarbetsprojekt med genusförändrande ansats i små kommuner. Arbetet drivs av Länsstyrelsen Västerbotten i samarbete med MÄN, Polismyndigheten och fyra kommuner i Västerbotten.

Film om Våldsprevention Västerbotten på Youtube Länk till annan webbplats.

Fredag: Våldsprevention

Våldsförebyggande arbete av olika slag och med olika inriktning behövs på flera nivåer och arenor i samhället. Det gäller både universella våldsförebyggande insatser riktade till breda grupper i samhället och riktade insatser till grupper som i större utsträckning riskerar att utöva våld.

8.45-15.00 Nationell konferens: Prevention - makt, ledarskap och ansvar

Arbetet att stoppa mäns våld mot kvinnor får inte upphöra. Därför bjuder Unizon och MÄN tillsammans med Länsstyrelsen Västerbotten in till den årliga konferensen om våldsprevention.

Plats: Digitalt.

Anmälan: Senast den 18 november.

Läs mer och anmäl dig på konferensens hemsida:

Information om och anmälan till konferensen Prevention - makt, ledarskap och ansvar på Länsstyrelsen Västerbottens webbplats

12.00 Bastusittning och poddsamtal

Ögonblicksteatern bjuder in till en bastusittning för män och ett samtal om "Jämställdhet på mikronivå - så avskaffar vi våldet". I samtalet vill Ögonblickteatern belysa våldet samt systerskap som strategi på mikronivå för att förebygga våld.

Med Umeå som exempel på hur kommuner jobbar med jämställdhet och våldsförebyggande arbete ställs frågor som “Var är vi nu och hur kommer vi längre?”

I samtalet deltar Johanna Salander, projektet Bastuklubbens initiativtagare, och konstnärlig ledare och regissör på Ögonblicksteatern, samt inbjudna samtalsgäster från bland andra Centrum mot våld i Umeå.

Samtalet spelas in som podd för Bastuklubbspodden och är en del av firandet av Umeå 400 år.

Tid: Samtalet pågår i 45 minuter. Därefter börjar bastusittningen klockan 13.15.

Plats: På Ögonblicksteatern, Västra Strandgatan 7B, Umeå.

Om Bastuklubben och anmäl dig på Ögonblicksteaterns webbplats Länk till annan webbplats.

15.30-16.00 Ljusmanifestation

Guldstadens kvinnojour och tjejjour i Skellefteå anordnar en ljusmanifestation för att uppmärksamma FN:s dag för avskaffandet av mäns våld mot kvinnor.

Jourerna välkomnar alla som vill visa sitt stöd för de kvinnor och flickor som utsatts och/eller kommer utsättas för våld av män och pojkar och som vill uppnå ett jämställt samhälle. Alla deltagare ombeds ta med eget ljus.

Medverkande: Guldstadens kvinnojour och tjejjour

Målgrupp: Alla som vill visa sitt stöd och som vill öka jämställdheten i samhället.

Plats: Guldtorget i Skellefteå.

Om ljusmanifestationen på Guldstadens kvinnojours sida på Facebook Länk till annan webbplats.

18.00 Fackeltåg

Kvinnojouren i Umeå bjuder in till fackelmanifestation på Orange Day, den internationella dagen mot mäns våld mot kvinnor.

Kvinnojouren uppmanar alla att komma som ni är, ta med alla ni känner och bidra till att dra ihop Umeås mäktigaste fackelmanifestation!

Medverkande: Kvinnojouren i Umeå, Gudrun Nordborg och Irina Enbuska von Schantz från Kvinnohusföreningen.

Målgrupp: Alla som vill uppmärksamma och manifestera mot våld mot kvinnor.

Plats och hålltider: Samling vid fontänen framför Universum på universitetsområdet klockan 18.00. Fackeltåget går sedan ner till rådhustorget där Gudrun Nordborg och Irina Enbuska von Schantz håller tal klockan 19:00.

Om fackeltåget på Kvinnojouren i Umeås sida på Facebook Länk till annan webbplats.

Mjuka ledare

Idrotten har sedan länge varit en arena av män för män. I en miljö som kännetecknas av hård konkurrens och tävling kan det frodas osunda kulturer som barn och ungdom far illa av.

RF-SISU Västerbotten vill, med tre videointervjuer, lyfta fram idrottsledare runt om i Västerbotten som i sitt ledarskap jobbar aktivt med frågor kopplat till mjuka värden, machokultur, jämställhet och killars mentala mående.

Medverkande: Viktor Agnarsson från Skellefteå Padel Förening, Micke Berglund från Malå IF och Jörgen Sundberg, Team TG.

Målgrupp: Idrottsledare, aktiva idrottsutövare, styrelserepresentanter

Tid: De olika samtalen släpps kl. 8.00 under måndagen, onsdagen och fredagen.

Plats: Digitalt, på RF SISUs Facebooksida.

Samtal om Mjuka ledare på RF SISU:s Facebooksida Länk till annan webbplats.

För dig som vill lära dig mer om våldsprevention

Den 25 november varje år inträffar Orange Day, FN:s internationella dag mot våld mot kvinnor. Orange day inleder också den internationella kampanjveckan Orange the world, då FN uppmanar hela världen att uppmärksamma och manifestera mot våld mot kvinnor.

Om Orange day och Orange week på UN Women Sveriges webbplats Länk till annan webbplats.

En vecka fri från våld är ett initiativ skapat av Unizon och MÄN. Under veckan uppmärksammas mäns våld mot kvinnor, vikten av våldsförebyggande arbete med genusperspektiv och hur vi tillsammans kan förebygga mäns och killars våld. Bland annat genom seminarier, nätverksträffar och filmvisningar.

Om en vecka fri från våld på MÄNs webbplats Länk till annan webbplats.

Våldsprevention Västerbotten är ett samarbetsprojekt med genusförändrande ansats i små kommuner. Arbetet drivs av Länsstyrelsen Västerbotten i samarbete med MÄN, Polismyndigheten och fyra kommuner i Västerbotten.

Film om Våldsprevention Västerbotten på Youtube Länk till annan webbplats. 

Våldsförebyggande arbete måste ske överallt, hela tiden

Länsstyrelsen har i uppdrag att på regional nivå implementera den nationella strategin, inklusive att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer, sexuellt våld, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel. Länsstyrelsen ska också stödja kommuner, region, statliga verksamheter, civilsamhälle och andra regionala aktörer i arbetet med att jämställdhetsintegrera sina verksamheter. En vecka fri från våld är en del i detta arbete.

Samverkan mellan många olika aktörer utgör en grundsten i det ständigt pågående våldsförebyggande arbetet i hela landet och en vecka fri från våld är ett sätt att synliggöra detta. Initiativet är skapat av Unizon och MÄN, och stöds av Länsstyrelserna, Jämställdhetsmyndigheten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

En vecka fri från våld är en återkommande nationell kampanj- och aktivitetsvecka med fokus på det förebyggande arbetet mot mäns och killars våld.

Var:
Se information vid respektive aktivitet.
Kostnad:
Gratis.
Sista anmälningsdag:
Ingen anmälan krävs

Kontakt