15 nov feb klocka 09.00 - 15.00

Introduktion till våld i nära relation och bemötande av våldsutövare (nivå 1A)

En grundläggande utbildning om våld i nära relationer och hur du som yrkesverksam kan bemöta våldsutövare och informera om tillgänglig behandling. Utbildningen erbjuds i samverkan med Region Västerbotten.

Om utbildningen

Syftet är att du skall få generell kännedom om området för våld i nära relation och behandling av våldsutövare genom:

  • en kunskapsöversikt av området
  • kunskap om hur man kan arbeta med behandling av våldsutövare
  • att uppmuntra till reflektion över det egna förhållningssättet i mötet med våldsutövaren.

Målet med kursen är att ge den kunskap som behövs för att du ska kunna:

  • förstå bakomliggande orsaker till våld i nära relation
  • ha ett professionellt förhållningssätt i mötet med våldsutövare
  • informera om behandling på ett professionellt sätt.

Målgrupp

Yrkesverksamma i Västerbottens län med begränsad eller ingen erfarenhet inom området våld i nära relation och behandling av våldsutövare. Exempelvis personal inom socialtjänst, primärvård, psykiatri och specialistsjukvård, men också äldreomsorg och funktionshinderomsorg och frivilligorganisationer. Ingen förkunskap krävs.

Utbildare

Ulf Calvert, legitimerad psykolog, och Jennie Hansson, utbildningsansvarig, från Manscentrum, en verksamhet med över 30 års erfarenhet av att arbeta med män i kris och behandling av våldsutövare.

Manscentrum på Manscentrum.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Praktisk information

Utbildningen ges digitalt klockan 09.00–16.00 (inklusive pauser) och varvar föreläsningar med diskussioner i smågrupper.

Kursen ges vid fyra valbara tillfällen: tisdag den 15 november 2022, måndag den 5 december 2022, torsdag den 19 januari 2023, respektive onsdag den 15 februari 2023.

Antal deltagare per tillfälle är minst 6 och max 12 personer.

Vid stort intresse att delta tar sig arrangörerna rätten att prioritera deltagare.

Anmälan – välj ett datum

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 31 oktober klockan 23.59.

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 16 november klockan 23.59.

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Sista anmälningsdag är den 12 december klockan 23.59.

En deltagarlista kan eventuellt skickas ut till samtliga deltagare och talare där uppgifter om ditt namn, epost och din arbetsgivare kan förekomma. Ange om dina uppgifter får finnas med på en sådan lista. * (obligatorisk)
En deltagarlista kan eventuellt skickas ut till samtliga deltagare och talare där uppgifter om ditt namn, epost och din arbetsgivare kan förekomma. Ange om dina uppgifter får finnas med på en sådan lista.


Särskilda behov
Har du behov av tillgänglighetsanpassning till exempel teckenspråktolkning, hörselteknisk utrustning, information i tillgängliga format eller andra övriga tillgänglighetsbehov? Mejla då dessa till oss.

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Sista anmälningsdag är den 12 december klockan 23.59.

En deltagarlista kan eventuellt skickas ut till samtliga deltagare och talare där uppgifter om ditt namn, epost och din arbetsgivare kan förekomma. Ange om dina uppgifter får finnas med på en sådan lista. * (obligatorisk)
En deltagarlista kan eventuellt skickas ut till samtliga deltagare och talare där uppgifter om ditt namn, epost och din arbetsgivare kan förekomma. Ange om dina uppgifter får finnas med på en sådan lista.


Särskilda behov
Har du behov av tillgänglighetsanpassning till exempel teckenspråktolkning, hörselteknisk utrustning, information i tillgängliga format eller andra övriga tillgänglighetsbehov? Mejla då dessa till oss.

Andra utbildningar om att möta eller behandla våldsutövare

Vi erbjuder även andra utbildningar som handlar om att möta eller behandla våldsutövare, med varierande nivåer av behov och förkunskaper.

Informationsdag: Första samtalet med våldsutövare - Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Introduktion för yrkesverksamma i hela Norrland, med utgångspunkt i socialtjänstens nya lagstiftning och föreskrifter.

Nivå 1B: Att bemöta och motivera personer som utövat våld - för yrkesverksamma i Västerbottens län som har förkunskaper om motiverande samtal (MI).

Nivå 2: Grundkurs i behandling av våldsutövare - för yrkesverksamma i Västerbottens län som vill utveckla sig inom individuell behandling av våldsutövare.

Var:
Digitalt (Zoom)
Kostnad:
Gratis.
Sista anmälningsdag:
12 dec 2022

Kontakt