11- 12 okt 2022 klocka 09.15 - 15.00

Miljödagarna 2022

vatten, träd, himmel, moln.

Välkommen till Miljödagarna. Målgrupp för konferensen är miljö- och hälsoskyddsinspektörer samt miljöchefer i länets kommuner.

Program tisdag 11 oktober

9.00-9.30 Fika och registrering

9.30-10.00 Välkomna - Magnus Langedoen, enhetschef Miljöenheten
Introduktion, Miljöenheten, På gång regionalt och nationellt

10.00-10.30 PFAS i lakvatten från deponier – dags att utreda?
Anna Pallin, samordnare Förorenade områden Länsstyrelsen

10.30-12.00 Miljötillsynsstrategin - Valbart pass
Alternativ 1: Miljöfarlig verksamhet, Naturvårdsverket
Alternativ 2: Hälsoskydd - Bassängbad, Folkhälsomyndigheten

12.00-13.00 Lunch

13.00-13.30 Nationell plan för moderna miljövillkor för vattenkraften – århundradets prövningsprocess?
Tina Buckland, NAP-samordnare Länsstyrelsen

13.30-14.30 Erfarenhetsutbyte inklusive fika - Valbart pass, baserat på inkomna önskemål

Förslag på grupper:

  • Små avlopp
  • Täkter, mass-hantering (EBH, ek. säkerhet m.m.)
  • Hälso-skydd /inomhus-miljö
  • Skrotbilar och ned-skräpning

Fler förslag på diskussionsområden önskas!

Chefsgrupp (Carina Lif - Miljösamverkan Sverige)
Regeringsuppdraget Effektiv och enhetlig miljötillsyn deluppdrag 3 - kompetens och utbildning – Insamling av Västerbottens synpunkter på de förslag till kriterier som Miljösamverkan tagit fram.

14.30-17.00 Vad händer i Skellefteå?
Elisabeth Berggren, Verksamhetschef Skellefteå kommun

18.30 Middag

Program onsdag 12 oktober

Program onsdag 12 oktober

8.30-9.00 Uppföljning av avloppstillstånd - LOVA-projekt med provtagning och kontroll av skötsel och service av minireningsverk
Christina Robertsson och Erik Nilsson, Umeå kommun

9.00-9.30 Artskydd
Eva-Britt Olofsson och David Alvunger, Miljöenheten

9.30-9.50 Fika

9.50-11.00 Rättssäker handläggning enligt förvaltningslagen. Om hållbara förelägganden, viten med mera
Länsjuristerna, Länsstyrelsen Västerbotten

11.00-11:30 Digital handläggning och hjälpmedel vid tillsyn
Elisabeth Berggren, Verksamhetschef Skellefteå kommun
Sara Norqvist, Enhetschef Umeå kommun

11.30-12:00 IAS - (Invasiva främmande arter)
Linda Backlund, Samordnare för arbetet med invasiva främmande arter

12.00-13.00 Lunch

13:00-14.30 Buller - handläggning av bullerärenden
Rikard Öqvist, Accuwood AB

14.30-15.00 Avslutning/fika

Övernattning ingår inte, men vi föreslår att du bokar genom att kontakta konferens@medlefors.se eller via telefon på 0910 – 575 00. Ange att du önskar boende under länsstyrelsens miljödagar.
OBS! boka övernattning så snart som möjligt. Det kan bli svårare att hitta boende vid sen bokning.

Välkommen!

Var:
Medlefors Konferensanläggning i Skellefteå
Kostnad:
1700 kr/person exkl. moms. Då ingår luncher, fika och en trerättersmiddag. Utan middag är kostnaden 1400 kr.
Sista anmälningsdag:
16 sep 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 16 september klockan 23.55.

Kontakt