23 nov 2022 klocka 10.00 - 12.00

Folkhälsa + Forskning

Karta över Västerbottens län.

Hur kan samverkan mellan universitet och praktiskt folkhälsoarbete se ut?

Forum för folkhälsa hälsar välkommen till ett digitalt seminarium på temat samverkan med universitetet som utvecklingskraft i folkhälsoarbetet.

Under seminariet får vi ta del av exempel på samverkan mellan universitet, offentliga aktörer och civilsamhälle.

Målgrupp: Tjänstepersoner, chefer och andra aktörer som arbetar med praktiskt folkhälsoarbete inom offentlig förvaltning, civilsamhälle eller arbetsmarknadens parter samt forskare inom områden som är relevanta för folkhälsoarbete.

Innehåll

Om samverkan med universitetens forskare, lärare och studenter

Annika Nordstrand berättar om olika typer av samverkan med universitetets forskare, lärare och studenter. Annika är projektsamordnare vid enheten för forskningsstöd och samverkan, Umeå universitet.

Samverkan och forskningskommunikation

Catarina Lundqvist och Magnus Bergmark berättar om hur de genom samverkan vill erbjuda bred kunskap om hur städer och samhällen kan göras socialt hållbara och hur kommuner kan minska segregation på bostadsmarknaden, skapa bostadsområden som upplevs som trygga och säkra samt arbeta för att stärka marginaliserade och utsatta gruppers ställning. Catarina är FoUI-samordnare, Vetenskaplig ledare Utbildning och Arbetsmarknad, PhD, Norrbottens kommuner. Magnus är lektor vid institutionen för socialt arbete, Umeå universitet.

Centrum för utvärderingsforskning UCER och utvärderingsforskning i samarbete

Björn Blom berättar om nätverket Centrum för utvärderingsforskning (UCER) och utvärderingsforskning i samarbete. Björn Blom är professor vid Institutionen för socialt arbete Umeå Universitet.

Utvärdering av Region Västerbottens hbtq-diplomering

Sara Bäckström berättar som sin praktik på regionens folkhälsoenhet där hon arbetade med en utvärdering av regionens hbtq-diplomering. Sara är doktorand vid institutionen för kultur- och mediavetenskap.

Var:
Digitalt via Teams, länk skickas ut veckan innan seminariet.
Kostnad:
Gratis.
Sista anmälningsdag:
16 nov 2022

Kontakt