31- 01 aug sep klocka 11.00 - 12.00

Fyrlänskonferens:

alkohol- och tobakstillsyn, ANDTS, samt brottsförebyggande arbete

Länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland bjuder tillsammans med Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) in till fyrlänskonferens rörande alkohol- och tobakstillsyn, ANDTS samt brottsförebyggande arbete. Vi har nöjet att välkomna dig till Luleå den här gången!

Mötesplats för kunskap- och erfarenhetsutbyte

Konferensen utgör en tvärsektoriell mötesplats och syftar till att bidra till kunskap- och erfarenhetsutbyte mellan olika aktörer som arbetar förebyggande mot tobak, alkohol och andra droger, brott samt spel om pengar.

Både föreläsningar och seminarier

Liksom tidigare år kommer dagarna att bestå av gemensamma pass för samtliga målgrupper, med syfte att stärka den viktiga samverkan mellan oss. Inom de olika seminariespåren kommer det sedan att erbjudas möjlighet till fördjupning utifrån det egna uppdraget. Diskussion och erfarenhetsutbyte kommer att vara viktiga inslag under seminarierna.

Du kan följa de gemensamma föreläsningarna även digitalt. De olika seminariespåren går däremot bara att delta vid på plats i Luleå.

Målgrupp

Kommunala alkohol- och tobakshandläggare, ANDTS-samordnare, brottsförebyggande samordnare, samt poliser i de fyra norrlänen.

 

Program

Dag 1 onsdag den 31 augusti

11.00–12.30 Registrering och lunch

12.30–12.45 Inledning, länsstyrelserna och CAN

12.45-13.30 Aktuellt inom vårt uppdrag

 • En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken samt spel om pengar 2022-2025, med Daniel Carlryd, CAN.
 • Det lagstadgade brottsförebyggande uppdraget, med Carl Gynne, Brottsförebyggande rådet (Brå).
 • Kommande lag och förordning om tobaksfria nikotinprodukter, med Annika Borg, nationell samordnare alkohol- och tobakstillsyn vid Länsstyrelsen i Örebro län.

13.30-13.45 Paus

13.45-14.45 Välj ett av följande valbara seminariepass

 • Användning av tobaks- och nikotinprodukter i befolkningen – aktuellt kunskapsläge och framtida utmaningar, med Linnéa Hedman, OLIN-studierna, Region Norrbotten. Linnéa Hedman är docent i epidemiologi och folkhälsovetenskap vid Umeå Universitet.
 • Fördjupning brottsförebyggande arbete utifrån kommande lagstadgade ansvaret, med Carl Gynne, Brå.

14.45-15.15 Gemensamt fika

15.15-16.00 Så utvecklar vi ett hållbart förebyggande arbete utifrån risk-och skyddsfaktorer, med Jessica Spångberg, Folkhälsomyndigheten.

16.00-16.15 Summering och avslut

19.00 Gemensam middag

Dag 2 torsdag den 1 september

08.30–08.45 Inledning och uppföljning dag 1

08.45-09.45 Välj ett av följande valbara seminariepass

 • Praktisk tobakstillsyn, med Conny Carlsson Sundman, tillsynshandläggare.
 • Workshop: Dialogduken, ett verktyg som konkretiserar det förebyggande arbetet utifrån kunskapen om risk- och skyddsfaktorer, med Jessica Spångberg, Folkhälsomyndigheten.

09.45-10.05 Fika

10.05-10.45 Välj ett av följande valbara seminariepass

 • Fortsättning praktisk tobakstillsyn, med Conny Carlsson Sundman, tillsynshandläggare.
 • Strategisk och gemensam kommunikation på ANDTS-området, med Anna Karlsson, Länsstyrelsen i Västernorrlands län.

10.45-11.00 Paus

11.00-11.45 Insatser förebyggande arbete i restaurangmiljö

 • STAD (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem), presenterar sitt arbete med kopplingar till restaurang- och krogmiljö.
 • Lokala exempel kring Ansvarsfull alkoholservering och Krogar mot knark.

11.45–12.00 Gemensamt avslut, därefter gemensam lunch innan återresa

Programmet uppdateras efterhand.

VAR:
Hotell Savoy, Luleå
KOSTNAD:
Länsstyrelsen bekostar konferensen samt mat och boende. Resan bekostar du själv.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
23 jun 2022

Kontakt