01 dec 2022 klocka 08.00 - 09.00

Rättighetsmorgon (del 8 av 8)

Välkommen att delta vid den åttonde av åtta morgonföreläsningar där mänskliga rättigheter kommer att stå i centrum.

Syftet med denna digitala föreläsningsserie är att uppmärksamma och öka kunskapen i länet, i frågor med koppling till social hållbarhet i allmänhet och mänskliga rättigheter i synnerhet. Under året kommer länsstyrelsens regeringsuppdrag inom mänskliga rättigheter, barnrätt, nationella minoriteter, funktionshinderpolitiken, personligt ombud, föräldraskapsstöd, rasism på arbetsmarknaden, demokratifrågor och medborgarskapsceremonier att beröras på olika sätt.

Tanken är att blanda forskning, med röster från idéburen sektor och att föreläsningarna ska kunna vara intressanta både för offentliga aktörer, föreningar, organisationer och privatpersoner. 

Varje föreläsning kommer att vara totalt 1 timme, första torsdagen i mars, april, maj, juni, september, oktober, november och december mellan klockan 08.00-09.00. Föreläsningarna kommer att genomföras digitalt och arrangeras av Länsstyrelsen Västerbotten tillsammans med två tillfrågade gäster.

Tema för denna rättighetsmorgon: Agenda 2030 och mänskliga rättigheter

Varje del i föreläsningsserien kommer att ha olika teman. Denna gång är temat Agenda 2030 och mänskliga rättigheter och berör särskilt länsstyrelsens uppdrag inom mänskliga rättigheter och Agenda 2030.

Inbjudna föreläsare

  • Emelie Lantz, doktorand på avdelningen för mänskliga rättigheter vid Lunds universitet, diskuterar med utgångspunkt Agenda 2030 om begreppet social hållbarhet, och hur det förhåller sig till mänskliga rättigheter. Emelies pågående studie handlar om lokala samverkansprojekt mellan civilsamhället och Malmö stad.
  • Karolina Helleberg, Projektledare Samforma. Samforma är en paraplyorganisation med huvuduppdrag att främja den idéburna sektorn i Norr- och Västerbotten. Karolina berättar om projektet Action Agenda 2030 där Samforma arbetar med att stärka och använda den idéburna sektorns potential för att bidra till genomförandet av Agenda 2030.
 
Agenda 2030 symbol
Var:
Digitalt
Kostnad:
Gratis.
Sista anmälningsdag:
29 nov 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 29 november klockan 23.55.

Kontakt